Drikkevann og drikkevannskvalitet

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom
- Vann og avløp
- Helse
- Miljø og helse

Beskrivelse

Forskrift om drikkevann og vannforsyning (drikkevannsforskriften) har til formål å sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og av tilfredsstillende kvalitet, herunder å sikre at drikkevannet ikke inneholder helseskadelig forurensning av noe slag og for øvrig er helsemessig betryggende.

Det foreligger krav til godkjenning og meldingsplikt. Det er Mattilsynet som er godkjenningsmyndighet, mens Mattilsynet og kommunens helsetjeneste deler tilsynsansvaret for vannforsyning

Drikkevann skal, når det leveres til mottakeren, være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som skal medføre fare for helseskade i vanlig bruk.

Egen vannforsyning til enkelt husholdning (for eksempel vann fra privat brønn) skal være hygenisk betryggende.

Hovedplan vann 2005-2016 (PDF)

Målgruppe

 • Alle vannverk, private og offentlige
 • Eiere av private drikkevannsbrønner
 • Mottakere av drikkevann fra offentlige og private vannforsyninger

 

Kriterier/vilkår

Drikkevannsforskriftens stiller krav til blant annet:

 • bestemmelser mot forbud mot forurensning av vannforsyningssystem (§ 4)
 • ansvar for vann som leveres og internkontroll (§ 5)
 • opplysningsplikt til mottakere av vannet (§ 6)
 • opplysningsplikt til tilsynsmyndighetene og vannverksregisteret (§ 7)
 • godkjenning av vannforsyningssystem (§ 8)
 • melding om vannforsyningssystem (§ 10a)
 • leveringssikkerhet og beredskap (§ 11)
 • krav til kvalitet (§ 12)
 • materialvalg og dimensjonering av transportsystem og vannbehandlingsanlegg (§ 13)
 • vannkilde og vannbehandling (§ 14)
 • tilsyn og vedtak (§ 16)

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

 • Avdeling VVA
 • Mattilsynet
 • AltaLabben
 • Vannverkseiere
aaa

Lover og retningslinjer

Lover

Kommunehelsetjenesteloven

Forskrifter

Drikkevannsforskriften

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Miljørettet helsevern
Telefon:78455437
Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
Postadresse:Alta kommune, HS- adm. Postboks 1383, 9506 Alta
Besøksadresse:Alta helsesenter, HS- adm (2. etg)

Andre opplysninger

Gyldig til2017-12-31