ALTA_300

Driftsstøtte til distriktsbutikker

Driftstilskudd for distriksbutikkene i Alta kommune.

Hovedutvalget for næring, drift og miljø bevilger kr. 120.000.- årlig til driftstilskudd for distrikstbutikkene i Alta kommune, lokalisert til Kviby, Korsfjord og Kvalfjord.

Ordningsen innføres for perioden 2012 - 2014, og skal vurderes etter tre år.

Tilskuddet må slkes på og følgende kriterier gjelder.

  •  Butikkens dagligvareomsetning ( 14% mva omsetning) må ikke være over 3.0 mill kroner eks mva.  Kopi av siste års regnskap med omsetningsfordeling skal legges ved.
  • Det kan søkes på ett støttebeløp å kr. 40.000.- pr. år.
  • Butikken må være villig til å ta på seg kommunale tileggsoppgaver som nedfelles i en samarbeisavtale mellom kommunen og bedriften.  Disse tilleggsoppgavene skal ikke medføre merkostnader for kommunen.
  • Butikken må ha en standard som tilfredstiller krav fra Mattilsynet og være en fullverdig  dagligvarebutikk.
  • Butikken må være åpen hele året.

Søknadsfrist 15.09. hver år.

Kostandene dekkes over post 1 4747 11603 325, næringsutvikling i distriktet.