A A A

Driftshjelp til idrettslag

Generelt om tjenesten

Tema

- Kultur og fritid
- Tilskuddsordninger
- Idrett og friluftsliv

Beskrivelse

Idrettslagene i Alta kommune som eier idrettsanlegg kan søke om hjelp til å drive sine anlegg. Det kan både økonomisk og maskinell hjelp. Kommunen vil bidra til at idrettslagene står bedre rustet til å ivareta sine anlegg.

Kriterier/vilkår

Ressursene som tildeles kan være både maskinelle og økonomiske. Der hvor en ser at dette er hensiktsmessig, kan deler av midlene benyttes til innkjøp av utstyr beregnet for samme formål.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___

Skjema

Søknadsfrist

1. april

Søknaden sendes til

Alta kommune Drift- og utbygging Park og idrett Postboks 1403 9506 Alta

Saksbehandling

Søknadene behandles av park- og idrettsseksjonen, som utarbeider en fordelingsliste for prioritering i Hovedutvalget for drift- og utbygging.

Saksbehandlingstid

Søknadene behandles for sommerferien

Klagemulighet

Vedtaket kan påklages til Hovedutvalget for drift- og utbygging i samsvar med forvaltningslovens § 27. Klagen sendes til Alta kommune, Drift- og utbyggingsektoren, Postboks 1403, 9506 Alta

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Miljø, park og idrett
Telefon:78455135
Epost:jon-havar.haukland@alta.kommune.no
Postadresse:Pb 1403
Besøksadresse:Sandfallveien 1

Andre opplysninger

Gyldig til2017-12-31