Dialyse

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse
- Helsetjenester

Beskrivelse

Dialyseenheten behandler pasienter i hemodialyse. I Alta koordineres dialysebehandlingen fra Universitetssykehuset i Nord - Norge. Ukentlig foregår lege- og/eller sykepleiervisitt via telemedisin.

Målgruppe

Pasienter med nyresvikt, som har behov for dialyse og ønsker behandling nærmest mulig hjemmet.

Kriterier/vilkår

Lov om Spesialisthelsetjeneste.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Universitetssykehuset i Nord - Norge: Nyremedisinsk avdeling, Dialyseenheten.

aaa

Lover og retningslinjer

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helseavdelingen
Telefon:78455400
Epost:posths@alta.kommune.no
Postadresse:Alta kommune, Helseavdelingen Markveien 29-31, 9510 Alta
Besøksadresse:Alta Helsesenter

Andre opplysninger

Gyldig til2016-12-31