A A A
Bilde

Detaljregulering for E45 Kløfta

Vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret har vedtatt plan for etablering av ny tunell ved Kløfta.

Alta kommunestyre har i møte den 15.10.18  vedtatt reguleringsplan (detaljregulering) for E45 parsell Kløfta.

Mulige krav om erstatning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være satt fram skriftlig senest 3 år etter denne kunngjøringen. Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Finnmark innen 3 uker fra kunngjøringen. Klager framsettes skriftlig til Alta kommune ved Avdeling for samfunnsutvikling, PB. 1403, 9506 Alta. Eventuelle spørsmål i sakens anledning kan rettes til planlegger Reidar Olsen på telefon 78455150 eller per e-post til reidar.olsen@alta.kommune.no.

Les sakens dokumenter her:

Protokoll Kommunestyrevedtak.pdf

Saksfremlegg.pd

Plankart.pdf

Planbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Konsekvensutredning og ROS-analyse.pdf

 

 

Skjema