Stenges i perioden 22. mai til 10. august

Deler av Bossekopveien stengt for gjennomkjøring

Bossekopveien mellom kryss Kirkebakken og kryss Tollevikveien stenges for gjennomkjøring i perioden 22. mai til 10. august grunnet arbeid på vei. Deler av muren og fortau flyttes og veibanen skal gjøres bredere. Kjøring til eiendommene vil være tillatt.

Bossekopveien

Virksomhet kommunalteknikk