Dagsenter for demente

Generelt om tjenesten

Tema

- Omsorg, trygd og sosiale tjenester
- Avlastning og støtte

Beskrivelse

Dagtilbud til mennesker som har behov for:

  • Å delta i sosialt fellesskap med andre
  • Aktivisering
  • Avlastning for pårørende

Målsetting:

Personalet skal sammen med brukerne skape trivsel og aktivitet i hverdagen , slik at den enkelte får nytte sine ressurser mentalt og fysisk.Det er også et mål at brukerne skal kunne bo hjemme lengst mulig.

Aktiviteter:

Ulike turer,håndarbeid,baking,andakt,sang,trim osv.Det er også mulig å få hjelp til hårvask/evnt dusjing.Vertshuset har fotpleier der det er mulig å bestille time.Den enkelte bruker må selv betale for denne tjenesten.

Målgruppe

Hjemmeboende som har diagnosen demens

Pris for tjenesten

Kr. 165,- pr dag

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Hjemmesykepleien

aaa

Lover og retningslinjer

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Hjelp til søknad kan fås ved henvendelse til :

Omsorgsavdelingens forkontor Dr. Kvammes vei 11 inngang E ,tlf 78455440

Hjemmesykepleien

Aspelund dagsenter for demente på Vertshuset, tlf 78545780

Vedlegg

Dersom andre søker på vegne av deg må det legges ved fullmakt

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist.Søknadene blir behandlet fortløpende.

Søknaden sendes til

Søknaden sendes Omsorgsavdelingen Markveien 29-33 ,9510 Alta

Saksbehandling

Etter vurdering av søkers behov blir det  gjort vedtak som forteller om  avslag eller innvilgelse.Ved innvilgelse går det fram av vedtaket hva tjenesten omfatter.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle søknaden så snart som mulig.Dersom saken ikke kan avgjøres innen en måned,skal du ha skriftelig opplysning om grunnen til dette og om når det antas at vedtak kan bli fattet.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Omsorgsavdelingen
Telefon:78455400
Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
Postadresse:Alta kommune, Helse- og sosial Postboks 1383, 9506 Alta
Besøksadresse:Alta helsesenter, Markveien 29-32

Ansvarlig enhet

Avdeling:Omsorgsavdelingen
Telefon:78455400
Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
Postadresse:Alta kommune, Helse- og sosial Postboks 1383, 9506 Alta
Besøksadresse:Alta helsesenter, Markveien 29-32
Åpningstid:Sommertid 15.05 - 30.09 kl. 08 - 15 Vintertid 1.10 - 14.05. kl. 08 - 16

Andre opplysninger

Gyldig til2017-12-31