Dag- og aktivitetstilbud for mennesker med bistandsbehov

Generelt om tjenesten

Tema

- Omsorg, trygd og sosiale tjenester
- Omsorgstjenester

Beskrivelse

Dag- og arbeidssenteret er et dag og aktivitetstilbud til personer med ulike bistandsbehov. Her finnes følgende avdelinger: vedproduksjon, aktivitetsavdeling, vaskeri, vev, kantine og skogsgruppe. Per idag gir senteret tjenester til ca 30 brukere.

Målgruppe

Mennesker med ulike bistandsbehov, som har behov for et tilrettelagt dag- og aktivitetstilbud.

Kriterier/vilkår

Må være over 18 år.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Ikke lovpålagt tjeneste.

___

Skjema

Informasjon fås ved henvendelse til Dag- og arbeidssenter, v/leder Oddny Bismo Eilertsen, Follumsvei 23-25, 9510 ALTA Tlf. 78 43 58 11

Søknaden sendes til

Dag- og arbeidssenter, v/Oddny Bismo Eilertsen, Follumsvei 23-25, 9510 ALTA

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Virksomhet Bistand
Telefon:78 45 56 15
Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1383, 9506 Alta
Besøksadresse:Markveien 29-33, 9510 ALTA

Andre opplysninger