Dårlig og manglende skilting og avsperring av anleggområde

Vei
2017-10-23 16:02 (#42834)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: Follumsvei 1
Kart (69.96823347286704, 23.285069167613983)


Det foregår mye annleggsarbeid ved Follumsvei som ikke er avsperret for andre. Det mangler skilting for hvor biler og myke trafikanter ska kjøre når det er omkjøring. Det oppstår lett farlige og kaotiske tilstander i morgen og ettermiddagstimene pga dette. I tillegg krysser folk fra barnehage og høgskolen annlegsområdet. Her burde det gjøres tiltak før ulykke oppstår. Ene dagen er det hull her og andre dager der. Gravemaskiner og lastebiler kobinert med fri ferdsel for publikum og biler er direkte farlig.
Kommentar fra kommunen:

Hei

Byggeleder er informert og han tar det videre med entreprenøren.

Kommunalteknikk