A A A

Cellegiftbehandling

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse
- Helsetjenester

Beskrivelse

I samarbeid med Universitetssykehuset i Nord - Norge, UNN, kan cellegiftbehandling utføres ved Sykestua, Alta Helsesenter.

Målgruppe

Pasienter som ikke nødvendigvis må behandles i sykehus, men som etter en medisinsk vurdering kan få behandling lokalt.

Kriterier/vilkår

Lov om spesialisthelsetjenesten.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Universitetssykehuset i Nord - Norge, Kreftavdelingen.

aaa

Lover og retningslinjer

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Sykestua Alta Helsesenter
Telefon:78455490 / 78455491
Epost:Tone.Mauseth@alta.kommune.no
Besøksadresse:Alta Helsesenter, Markveien 29-33

Andre opplysninger

Gyldig til2016-12-31