Generelt om seksjon bygningsdrift

Avdelingsleder: Arne T. Hågensen

Driftsbasen holder til på Helsenteret tlf 78 45 55 23

Vedlikeholdsbasen holder til på Øyra tlf 78 45 52 35