Temabilde byggingInfo

Ny selvbetjeningsløsning for bestilling av nabovarsel og situasjonskart

Alta kommune tilbyr selvbetjeningsløsning for bestilling av situasjonskart og naboliste ved søknader/melding om byggetiltak og deling/grensejustering av eiendom.

hus_klosser

Bygg uten å søke

Her finner du informasjonsmateriell i veiledningen til deg som vil bygge uten å søke
 

hustegning

Huskeliste når du erklærer ansvar

Fra 1. januar opphørte lokal godkjenning og du skal i stedet erklære ansvar når du skal utføre arbeid i en byggesak.

Byggeløfte

Byggløfte - Pilotprosjekt i Nord-Norge

Byggeløfte er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Finnmark fylkeskommune v/Alta vgs, Stiftelsen utleieboliger og Husbanken region Hammerfest.

hammer

Byggeskikkveileder

Byggeskikksveileder for Alta kommune.