Temabilde bygginghus_klosser

Bygg uten å søke

Her finner du informasjonsmateriell i veiledningen til deg som vil bygge uten å søke
 

hustegning

Huskeliste når du erklærer ansvar

Fra 1. januar opphørte lokal godkjenning og du skal i stedet erklære ansvar når du skal utføre arbeid i en byggesak.

Byggeløfte

Byggløfte - Pilotprosjekt i Nord-Norge

Byggeløfte er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Finnmark fylkeskommune v/Alta vgs, Stiftelsen utleieboliger og Husbanken region Hammerfest.

hammer

Byggeskikkveileder

Byggeskikksveileder for Alta kommune.

byggesaksmappe

Byggemappe for søknad om tiltak uten ansvarsrett

For deg som skal bygge tilbygg, garasje, naust eller driftsbygning