fisketur

Brukermedvirkning og informasjon i Skolefritidsordningen

Foreldre ønsker større mulighet til å påvirke tilbudet i SFO, og de ønsker mer informasjon om hvordan deres barn har det på SFO.
Info-brosjyre

Informasjonsbrosjyre

Informasjonsbrosjyren forteller hva de hjemmebaserte tjenester består av. Det er hjemmesykepleie, hjemmehjelp og praktisk bistand. Tjenesten skal tilpasses individuelt og bidra til at du blir mest mulig selvhjulpen og kan bo hjemme lengst mulig.