fisketur

Brukermedvirkning og informasjon i Skolefritidsordningen

Foreldre ønsker større mulighet til å påvirke tilbudet i SFO, og de ønsker mer informasjon om hvordan deres barn har det på SFO.

 

Kartleggingsfasen avdekket at det er et stort forbedringspotensiale innenfor områdene brukermedvirkning og informasjon. Foreldre ønsker større mulighet til å påvirke tilbudet og mer informasjon om hvordan deres barn har det på SFO.
Derfor er samhandlingen og dialogen mellom barna og mellom de voksne og barna fellestrekk som det settes økt fokus på.
Ved SFO på Komsa skole har 3.klasse oppretta klubben ”3kk” som er deres egen ”hemmelige” klubb. Her får elevene oppleve hvordan et demokrati fungerer ved å være med å ta beslutninger og lære seg å respektere hverandre. De har utformet sitt eget heiarop:
 
”Her er klubben 3kk! Passordet vi passer på! Dette e for 3.trinn, når klubben starte vi skynde oss inn.”

 

Ved Kaiskuru Nærmiljøsenter har SFO i flere år brukt barnesamtalen som et verktøy for at hvert enkelt barn bedre skal få komme med innspill og være med å bestemme.
Barna gir uttrykk for at de ønsker seg mer tid til å prate med de voksne, og samtalene får fram mange viktige forhold som ellers ikke når fram i den hektiske og travle hverdagen. Samtalene virker helt klart forebyggende i forhold til mobbing og bidrar til å unngå konfliktsituasjoner.
 
SFO informerer også foreldrene om hva som skjer på SFO gjennom å vise bildespill når foreldre og barn er samlet til sosiale aktiviteter.
 
Link til innlegg om barnesamtalen.

Innlegg om barnesamtalen