Boligtilskudd til tilpasning

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom
- Lån og tilskudd

Beskrivelse

Har du behov for en spesialtilpasning av boligen din, kan du søke kommunen om tilskudd for å dekke kostnadene enten helt eller delvis. Tilskudd gis til spesialtilpasning av den boligen du har eller hvis du skal bygge eller kjøpe bolig. Det er også mulig å søke Husbanken om tilskudd til prosjektering og utredning i forkant.

Målgruppe

Personer med nedsatt funksjonsevne

Kriterier/vilkår

Det blir gjort en vurdering av dine spesielle behov for tilpasning og av husstandens samlede økonomi

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Husbanken

aaa

Lover og retningslinjer

Forskrifter

Forskrift om etableringstilskudd mv.

Forskrifter

Tilskudd til tilpasning av bolig

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det enkleste er å registrere og sende søknaden elektronisk. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

Søknaden skal skrives på blankett HB 8.S.01. Blanketten får du fra kommunen eller i Husbanken (se nedenfor).

Skjema

Vedlegg

Vedleggene går fram av punkt 8 i søknadsskjemaet.

  • Kopi av siste års likningsutskrift
  • Lønn-/trygdeslipp
  • Kostnadsoverslag

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Lån og tilskudd
Telefon:78455000
Epost:postmottak@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403, 9506 Alta
Besøksadresse:Sandfallveien 1

Andre opplysninger

Gyldig til2017-12-31