Bistand

Generelt

Bistand yter tjenester til mennesker over 18 år med psykisk og/eller fysisk funksjonshemming, som har behov for praktisk og/eller personlig bistand, opplæring og veiledning i hverdagen. I tillegg yter virksomheten tjenester til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk.Tjenestene er hjemlet i ”Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester”.
 
De sentrale tjenestene og tiltakene som inngår i virksomhetens ansvarsområde er som følger:
 • Psykiatri- og rustjenesten, ettervern
 • Botiltak med heldøgns pleie og omsorg
 • Andre boliger med varierende grad av tjenesteyting i tilknytning
 • Avlastningstiltak
 • Miljøarbeidertjeneste
 • Praktisk bistand
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Støttekontakt (fritid med bistand, treningskompis)
 • Omsorgslønn
 • Dag-/arbeidstilbud / Grønn Omsorg
 • Fritidstiltak

 

Oversikt over enheter og ledere
Enheter / Boliger
Ledere / boledere
Tlf
Boliger
Inger Lise Borch
78 45 56 17
Miljøarbeidertjenesten
Veronika Vuolab
78 45 56 16
Kinoveien 16
Anne Marit H. Gunes
78 43 40 34
Åsveien 45 Bjørnulf Fredriksen 468 43 035
Trudvang 21
Lisbeth Sollunn
78 43 10 55
941 31 101
Frøyasvei 2
Lisbeth Sollunn
452 55 619
Vertshushagen 36 Helene Reite 480 94 616
Skiveien 16
Anne Marit H. Gunes
78 43 69 08
452 05 766
Midtbakkveien 24
Trine Andreassen
 
458 68 105
907 96 645
Myrveien 9 / Avlastningen
Maria Andreassen
78 43 36 11
970 99 027
971 03 730
Myrveien 12
Maria Andreassen
974 07 601
Komsahøyden 15
Åse Godvik Lampe 
452 95 445
Kongleveien 35
Isabell Pedersen
 
453 94 069
467 42 756
Kjosveien 35
Oddny B. Eilertsen
941 73 574
Psykiatri-og rustjenesten
Turid Pedersen
477 56 864
Maskinsvingen 21
Berit Mikalsen
78 43 48 40
452 95 747
Blokkebærvn. 46/48 Alona Cello 901 46 624
468 11 331
Gymnasveien 44 Linn Therese Guldhaugen 908 16 736
922 64 262
Sandfallveien 36 Bjørnar Røsland
June Holte Elstad        
970 75 660

 


 

Administrasjon

Virksomhetsleder: Siri Isaksen 78 45 56 18
Konsulent/Saksbehandler: Gro Hege Lillevik 78 45 56 09
Vernepleierkonsulent: Tonee C. Thomassen 78 45 54 28
Konsulent: Sissel K. Strifeldt 78 45 56 15
Fagkonsulent: Tanja Holmen 416 86 486
Fagkonsulent: Ellen-Chatrine Thomassen 957 78 589
Fagkonsulent: Sandra Helen Solbakken 954 07 355

 

Kontaktinformasjon

E-post:
postmottak.hs@alta.kommune.no

Telefon og telefaks:
Telefon: 78 45 54 00
Telefaks: 78 45 55 70

Postadresse:
Alta kommune, tjenesteområde helse og sosial
Virksomhet for bistand
Postboks 1383
9506 Alta

Besøksadresse:
Markvn. 29-33
9510 Alta

Alta helsesenter (2. etg)

Vis i kart