Barselgrupper

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse
- Forebyggende helsearbeid
- Svangerskap og fødsel
- Barn og familie
- Barn og ungetjenesten Helsesøster

Beskrivelse

Barselgrupper tilbys ikke i regi av Alta kommune

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er en måte kommunen velger å gi veiledning til denne gruppen på, men er ikke en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester og § 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7 Klage

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

___

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helsesøstertjenesten
Telefon:78455325
Epost:tone.dervo@alta.kommune.no
Postadresse:Barn og ungetjenesten Markveien 26 9510 Alta
Besøksadresse:Helsestasjonen er i Parksenteret. Inngang fra Markedsgata (gamle Park Hotell)

Ansvarlig enhet

Avdeling:Helsesøstertjenesten
Telefon:78455325
Telefaks:78430757
Epost:tone.dervo@alta.kommune.no
Postadresse:Barn og ungetjenesten Markveien 26 9510 Alta
Besøksadresse:Helsestasjonen er i Parksenteret. Inngang fra Markedsgata (gamle Park Hotell)
Åpningstid:Man- fre: 08.00-15.40

Kontaktpersoner

Navn:Tone Dervo
Tittel:Fagansvarlig. helsesøster
Telefon:45396929
Epost:tode@alta.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig til2017-12-31