Temabilde barnehager


 

Trafikksikker barnehage

Trafikksikker barnehage – 5 nye barnehager er godkjente i Alta

Barnehagene i Alta har de siste årene jobbet spesielt godt med trafikksikkerhet, og i uke 36 ble 5 nye barnehager godkjent som Trafikksikker barnehage.

informasjon

Beredskapsplaner for forebygging av seksuelle overgrep i barnehager og skoler i Alta

Våren 2017 ble det nedsatt en tverrfaglig gruppe som skulle jobbe med å utarbeide beredskapsplaner for forebygging og avdekking av seksuelle overgrep i skole og barnehage. 

lesestund

Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. 

breidablikk-barnehage

Informasjon om barnehageopptak

På barnehageportalen kan du se informasjon om alle barnehagene, og med egen innlogging kan du følge status på din søknad. Det er ikke nødvendig å være innlogget for å sende inn en søknad.

barnesko

Pris og betaling for barnehageplass 2017

Her finner du informasjon om hva det koster for en barnehageplass, om søskenmoderasjon og hvilke muligheter som finnes for å søke om redusert betaling.