Prosjekt Barn og Unge

Barn og unge- prosjektet er et omorganiseringsprosjekt som går ut på å samlokalisere og samordne det kommunale tjenestetilbudet for barn og unge og deres familier i Alta kommune.