Badevannskvalitet i Alta kommune

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse
- Miljø og helse

Beskrivelse

Etter kommunehelsetjenestelovens bestemmelser har lokal helsemyndighet tilsynsansvar når det gjelder vannkvalitet for friluftsbad.

Kommunen overvåker vannkvaliteten på utvalgte badesteder i sommerhalvåret. Det blir tatt ut vannprøver en gang pr. uke. Badevannskvalitet måles ved å analysere antall bakterier i vannet, vi måler også badetemperaturene. Resultatene er tilgjengelig for kommunens innbyggere via kommunens nettsider.

Målgruppe

Hele befolkningen i Alta

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

AltaLabben

Avdeling Park og idrett

aaa

Lover og retningslinjer

Lov om helsetjenesten i kommunene Vannkvalitetsnormer for friluftsbad (Folkehelseinstituttet)

Forskrifter

Vannkvalitetsnormer for friluftsbad

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunens miljørettet helsevern gir veiledning og rådgivning dersom det er spørsmål ved resultatene.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Miljørettet helsevern
Telefon:78455437
Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
Postadresse:Alta kommune, HS- adm. Postboks 1383, 9506 Alta
Besøksadresse:Alta helsesenter, HS- adm (2. etg)

Andre opplysninger

Gyldig til2017-12-31