Avvikshåndtering og forbedringstiltak

Alta kommune ønsker å arbeide aktivt for å forbedre våre tjenester, samt sikre et trygt og godt arbeidsmiljø for våre ansatte.

Både HMS lovgivningen og særlover i forhold til de tjenester vi yter stiller krav om at vi skal ha rutiner som sikrer at vi avdekker, retter opp og forebygger overtredelser av disse.

Som ett ledd i dette arbeidet er det vårt utgangspunkt at alle meldinger om avvik eller uønskede hendelser skal registreres og følges opp, slik at man kan bruke dette i forbedringsarbeidet.

Kommunens avvikssystem:
Alta kommune har i dag i ett manuelt meldesystem i forhold til avvik som gjelder tjenestene og avvik som gjelder helse, miljø og- sikkerhet. Foreløpig er det også flere ulike skjema for registrering av ulike typer avvik, i forhold til kvalitet. NB: Innenfor enkelte virksomheter har man på enkelte områder elektroniske systemer der enkelte typer avvik skal registreres. Snakk med din leder dersom du er usikker på hvilket system du skal bruke.

Retningslinjer og avviksskjema:
Kommunen utarbeidet i 2011 retningslinjer for avvikshåndtering innenfor og ett eget skjema for registrering av avvik som gjelder helse, miljø, - og sikkerhet. Skjemaene finner du ved å trykke på linkene nedenfor.

Innenfor enkelte virksomheter har man i tillegg noen andre typer skjema, eksempelvis for småskader. Sjekk med din leder hvor du kan finne disse.

Retningslinje for avvikshåndtering

Avviksskjema PDF document ODT document