Ingressbilde_200x110

Utvidelse av Alta museum er igangsatt

Alta museum skal utvides med et tilbygg på 400 m2. Bygginga ble igangsatt desember 2011 og er planlagt å ferdigstilles desember 2012.

Ingress_200x91

Utvidelse av omsorgsboliger i Kongleveien 35 er igangsatt

Omsorgsboliger i Kongleveien skal utvides med en ny leilighet. Bygginga er igangsatt og forventes å være ferdig mai 2012.

Ingress+bilde_100x67

Sentrum barnehage utvides

Sentrum barnehage skal utvides med en ny avdeling. Byggingen ble igangsatt 8.august og forventes å ferdigstilles november 2011.

Ingressbilde_210x100

Saga barnehage - Tilbygg

Saga barnehage har vært under planlegging for utvidelse med en ny avdeling og byggingen er nå igangsatt. Prosjektet forventes å ferdigstilles november 2011.

Fasade+-+3D_100x50

Tverrelvdalen barnehage - Tilbygg

Tverrelvdalen barnehage skal utvides med et tilbygg på 56 m2. Byggingen er igangsatt og forventes å ferdigstilles september 2011.