Alta museum - Utvidelse

Alta museum skal utvides med et tilbygg på 400 m2. Bygginga ble igangsatt desember 2011 og er planlagt å ferdigstilles desember 2012.

Kongleveien 35 - Utvidelse av omsorgsboliger

Omsorgsboliger i Kongleveien skal utvides med en ny leilighet. Bygginga er igangsatt og forventes å være ferdig mai 2012.

Sentrum barnehage - Utvidelse

Sentrum barnehage skal utvides med en ny avdeling. Byggingen ble igangsatt 8.august og forventes å ferdigstilles november 2011.

Saga barnehage - Tilbygg

Saga barnehage har vært under planlegging for utvidelse med en ny avdeling og byggingen er nå igangsatt. Prosjektet forventes å ferdigstilles november 2011.

Tverrelvdalen barnehage - Tilbygg

Tverrelvdalen barnehage skal utvides med et tilbygg på 56 m2. Byggingen er igangsatt og forventes å ferdigstilles september 2011.