Temabilde avlastning og støtteHjelpe eldre

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tilbud om intensiv hverdagstrening, tilrettelegging og støtte til mestring av daglige aktiviteter for hjemmeboende som har fått endret hjelpebehov eller står i fare for økt bistand. 

Ansikt

Fylkesmannen i Finnmark har behov for nye verger i Alta kommune.

Som fast verge hos Fylkesmannen har du krav på godtgjøring og utgiftsdekning etter satser fastsatt av Statens sivilrettsforvaltning (SRF). 

Hjelpe eldre

Informasjon om tilbud i Alta kommune for personer med demens og deres pårørende

Antall personer med demenssykdom er økende. Denne sykdommen gir utfordringer både for pasienter og pårørende. 

omsorg%2C+gutt+og+katt%2C+ingress

Nye retningslinjer for søknad om omsorgslønn for voksne og barn

Formannskapet vedtok den 08.09.10 nye retningslinjer for søknad om omsorgslønn for voksne og barn
Holde%26nbsp%3Bhender

Veiledingssenteret for pårørende i Nord-Norge

Veiledningssentret for pårørende er en selvstendig enhet drevet av Norske Kvinner Sanitetsforening avdelinger i Nordland, Troms og Finnmark, og er et tilbud for pårørende til rusmiddelavhengige i Nord Norge.