Temabilde arealplanReguleringsplaner

Regulerings- og bebyggelsesplaner

Her finnes oversikt over regulerings- og bebyggelsesplaner i Alta kommune. Reguleringsbestemmelsene er tilgjengelige i pdf format. Planene kan vises i kommunens kartløsning på internett.


Alta Vil

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede mål- og styringsdokument.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en del av kommunens langsiktige planlegging.