Arbeidsgiverkontroll og -veiledning

Generelt om tjenesten

Tema

- Arbeid
- Arbeidsgiver
- Skatter og avgifter
- Skatt og likning

Beskrivelse

Skatteoppkrever kontakter arbeidsgivere/firmaer for å utføre regnskapskontroll og gi veiledning innenfor områdene lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pliktig innberetning. Nyetablerte virksomheter bør selv ta kontakt for å få informasjon og veiledning.

Målgruppe

Arbeidsgivere og firmaer

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Skatte- og innfordringsavdelingen

Andre opplysninger

Gyldig til2019-12-31