Ansvar og roller

Kommunestyret har i følge kommuneloven det overordna arbeidsgiveransvaret.
Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og ivaretar arbeidsgiveransvaret på vegne av kommunestyret. Vedkommende er bindelegget mellom det politiske og administrative nivå, og ivaretar derfor både rollen som tilrettelegger for det politiske nivå og er øverste leder for administrasjonen og virksomhetene.
Ledere, arbeidstakere, arbeidsmiljøutvalg, personalavdeling, vernetjeneste og bedriftshelsetjeneste har ansvar i HMS-arbeidet.

Les mer om ansvar og roller her.

Verneombud i Alta kommune