A A A

Sist oppdatert 18.04.17

Ann Kristin Uglebakken

Ped.Psyk.Rådgiver

annugl@alta.kommune.no

Telefon: 45 39 69 30

PPT

Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil

Alta Havn KF

Arnt Nilsen Havnekaptein 78 44 69 10 906 34 518
Hans Roar Christiansen Havnesjef 78 44 69 10 408 57 634
Ketil Iki Konsulent 78 44 69 10 901 58 338

Alta bibliotek

Annelene Thomassen Steine Bibliotekar 78 45 58 60
Hanne Nilsen Enger Kontorfullmektig 78 45 58 57
John-Harald Skum Bibliotekmedarbeider 78 45 58 57
Jorid Olsen Avdelingsleder 78 45 58 51
Monika Wirkola Avdelingsleder
Ole David Østli Bibliotekar 78 45 58 51
Sonja-Kristin Granaas Leder Alta bibliotek 78 45 58 55
Stine Iren Ballovarre Bibliotekar

Alta kultursal

Andreas Hagstrøm Tekniker 974 95 553 986 13 230
Kjetil Linnes Tekniker 974 95 553 455 11 938

Avdeling for samfunnsutvikling

Dag Arne Johannessen Rådgiver Næring 78 45 51 37
Ernst Mortensen Strategisk IKT-rådgiver 78 45 53 91 909 51 800
Gjermund Abrahamsen Wik Folkehelsekoordinator 78 45 52 11 916 03 856
Håvard A Hagen Arealplanlegger 78 45 51 14
Hallgeir Strifeldt Fagansvarlig Arealplan 78 45 51 09
Jørgen Kristoffersen Næringssjef 78 45 51 30 997 94 344
Lise Amundsen Arealplanlegger 78 45 51 46
Nadine Ekløf Arkitekt 78 45 51 13
Oddvar Konst Kommunalleder Samfunnsutvikling 78 45 51 32 481 01 562
Reidar Olsen Areal- og samfunnsplanlegger 78 45 51 50
Renate Mienna Olsen Landbruksrådgiver 78 45 51 21
Signe Olaussen Jordbrukssjef 78 45 51 20 977 09 996
Siv Suhr Grunnforvalter 78 45 51 54
Tor Håvard Sund Skogbrukssjef 78 45 51 23 930 11 134
Veslemøy Grindvik Kommuneplanlegger 78 45 51 58

Barn og ungetjenesten

Sentralbord barnevernstjenesten 78 45 53 25
Agnes Solbakken Konsulent 45 39 69 45
Beate Jenssen Konsulent 45 39 69 95
Bente Elise Mathisen Barnevernkonsulent 45 39 69 35
Bente Suhr Konsulent 78 45 53 27
Bernhard Hienerwadel Fagleder Storbakken ungdomssenter 468 53 712
Bjørg Isaksen Barnevernsleder 45 39 69 71
Christel Sundfjord Psykolog 45 39 69 77
Constance Levang Barnevernkonsulent 45 39 69 42
Eirin Johansen Atferds/Samspillsterapeut 45 39 69 82
Elisabeth Gleine Barnevernkonsulent 45 39 69 96
Guro Ø. Johansen Barnevernkonsulent 91 75 68 90
Hege Hansen Barnevernskonsulent 45 39 69 25
Ida Annie Thomassen Barnevernskonsulent 45 39 69 84
Ingrid A. Pedersen Tiltaksteam 91 71 28 09
Julie Lindkvist 45 39 69 66
Karianne Evenmo Andersen Tiltaksteam 45 39 69 06
Kine Henriksen Barnevernkonsulent 90 41 01 85
Kristin Strømsnes Barnevernskonsulent 45 39 69 65
Laila Somby Barnevernkonsulent 90 88 01 83
Lena Johansen Virksomhetsleder 90 04 39 39
Lill Tone Lampe Hagberg Barnevernskonsulent 45 39 69 04
Line Olsen Barnevernkonsulent 47 50 07 10
Lisbeth Albrigtsen Klinisk sosionom/kognitiv terapeut 45 39 69 03
Maria Wirkola Rådgiver økonomi 47 65 96 29
Marie E. Masvik Barnevernkonsulent 48 04 63 59
May E. Nilsen Barnevernkonsulent 47 67 61 16
Mona Mathiassen Barnevernkonsulent 45 39 69 38
Monica Jenssen Barnevernkonsulent 45 39 69 62
Monica Skrindo Sedahl Barnevernkonsulent 45 39 69 10
Olaf Haldorsen Barnevernkonsulent 45 39 69 34
Randi Opgård Barnevernkonsulent 45 39 69 16
Roger Tobiassen Avdelingsleder Flyktningetjenesten 45 08 78 39
Siss-Mari Solli Fagleder Tiltaksteam 45 39 69 09
Svanhild Marie Jørgensen Saksbehandler Flyktningetjenesten 45 39 69 61
Tina Lisø Tiltaksteamet 45 39 69 79
Tonje Emaus Konstituert avdelingsleder 924 12 755
Trude Arnesen Tiltaksteam 47 50 82 83
Vårinn Sollied Tiltaksteam 48 10 06 57

Bistand

Åse Godvik Lampe Boleder Komsahøyden 15 452 95 445
Anita Prebensen Avdelingsleder habiliteringstjenesten 78 45 54 15 453 96 914
Ann Birgith Wærnes Vernepleiekonsulent 78 45 56 09
Anne Marit Gunes Boleder - Kinoveien 16 / Skiveien 16 78 43 40 34 452 05 766
Atle Hansen Vernepleier 941 73 574
Berit Mikalsen Boleder Maskinsvingen 21 78 43 48 40 452 95 747
Bjørnulf Fredriksen Boleder - Åsveien 45 468 43 035
Ellen Chatrine Thomassen Fagkonsulent 957 78 589
Gro Hege Lillevik Boleder - Trudvang 21 78 43 10 55 941 31 101
Helene Reite Boleder Granåsen 480 94 616
Inger Lise Borch Avdelingsleder tiltaksboliger 78 45 56 17
Isabell Pedersen Avdelingsleder Kongleveien 35 453 94 069
Lisbeth Sollunn Boleder - Frøyasvei 2 452 55 619
Maria Andreassen Boleder Myrveien 9/ Avlastningen/ Myrveien 12 78 43 36 11 974 07 601
Mette Kristoffersen Konsulent 453 96 939
Siri Isaksen Virksomhetsleder bistand 78 45 56 18
Sissel Strifeldt Konsulent 78 45 56 15
Tanja Holmen Fagkonsulent 416 86 486
Tonee C. Thomassen Vernepleierkonsulent 78 45 54 28
Trine Andreassen Avdelingsleder Midtbakkveien 24 458 68 105 907 96 645
Unn Mari Borissen Vernepleier 941 735 74
Veronika Voulab Avdelingsleder Miljøarbeidertjenesten 78 45 56 16

Brann

Ørnulf Oskal Konstabel 78 45 50 02
Albert Vekve Konstabel 78 45 50 02
Arve Ulvestad Feier
Asbjørn Sivertsen Konstabel 78 45 50 02
Bjørn Tore Andersen Konstabel 78 45 50 02
Dagfinn Storvann Konstabel 78 45 50 03
Fredrik Arnesen Feier 970 56 333
Gøran Mathisen Konstabel 78 45 50 02 970 56 333
Geir Arne Nilsen Brannkonstabel 78 45 50 02
Geir Ivar Thomassen Brannkonstabel 78 45 52 38 41433708
Jan Eilif Wisløff Formann 78 45 50 02
Jim Daniel Pettersen Brannkonstabel 78 45 50 02 916 06 050
Kjell-Erik Thomassen Avdelingsleder beredskap 78 45 50 03
Kjetil Suhr Konstabel 78 45 50 02
Knut Suhr Brannsjef/Virksomhetsleder Brann 78 45 50 08 971 20 503
Marit Wisløff Branningeniør 78 45 52 55 917 38 395
Roger Pettersen Konstabel 78 45 50 02 916 06 050
Roger Thorsen Avdelingsleder forebyggende 78 45 50 04 900 20 794
Svein Ole Arnesen Konstabel 78 45 50 02
Terje Jonas Formann 78 45 50 02
Tor Inge Lethigangas Formann 78 45 50 02
Torleif Forsberg Postombud 78 45 50 02

Budsjett og innkjøp

Arne Dahler Budsjettansvarlig 78 45 52 03 994 16 116
Hanne Kristine Molberg Rådgiver budsjett 78 45 52 23
Heidi Nilsen Røst Økonomirådgiver 78 45 53 64
Jon-Arve Pedersen Rådgiver innkjøp 78 45 53 63 926 88 800
Knut Johansen Økonomirådgiver 78 45 53 62 784 55 546
Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp 958 06 179
Runar Terje Foslund Bilansvarlig 907 95 420
Tina Hoaas Innkjøpsansvarlig 78 45 53 67 400 42 221

Byggesak

Åmund Rognli Saksbehandler Byggesak 78 45 51 68
Ailin Therese Gaino Sara Permisjon
Ann Elisabeth Karlsen Fagansvarlig byggesak 78 45 51 47 951 01 200
Anne Therese Bakken Arnesen Byggesaksbehandler 78 45 51 40
Christel Thomassen Juridisk rådgiver 78 45 51 27
Karina Kroken Ingeniør/saksbehandler deling 78 45 51 04
Kristian Nilsen Saksbehandler byggesak 78 45 51 45
Mikkel Nils Eira Saksbehandler byggesak 78 45 51 17
Tom-Egil Thomassen Saksbehandler (byggesak/seksjonering) 78 45 51 10
Trond-Inge Heitmann Virksomhetsleder Oppmåling og byggesak 78 45 51 56 915 67 682

Bygningsdriftsseksjonen

Øyvind Kristiansen Driftspersonale
Anders Haraldstad Driftspersonale
Dag Arne Hansen Driftspersonale
Dagfinn Rapp Driftsansvarlig Alta Ungdomsskole 477 57 455
Espen Johnsen Fagarbeider
John Anders Mella Fagarbeider
Johnny Paulsen Driftspersonale
Jonny Olsen Driftsansvarlig 476 28 748
Knut Ivar Bang Driftspersonale
Odd Arild Pedersen Fagarbeider
Ottar Nango Driftspersonale
Sture Sigvaldsen Driftsansvarlig Alta helsesenter 993 97 920

Diabeteskontor

Jorunn Sønvisen Bye Diabetessykepleier 78 45 54 61
Torild Simensen Diabetessykepleier 78 45 53 37

Drift- og utbygging

Bengt Fjellheim Kommunalleder drift og utbygging 78 45 52 30 907 23 705
Galina Estremskikh FDV-ingeniør 967 07 840
Jon-Håvar Haukland Virksomhetsleder Miljø, park og idrett 78 45 51 35 913 42 536
Kathrine Suhr Prosjektleder 994 38 339
Katrine Røkenes Nilsen Prosjektleder 400 48 178
Knut Suhr Brannsjef/Virksomhetsleder Brann 78 45 50 08 971 20 503
Mona Solheim Administrasjonskonsulent 905 89 234
Rigmor Endresen Virksomhetsleder Kommunale Bygg 901 49 925
Risten Hætta Prosjektleder 988 92 772
Therese Iversen Muotkajærvi Virksomhetsleder renhold 959 63 630
Trond Einar Uglebakken Virksomhetsleder Kommunalteknikk 78 45 52 02 916 19 358
Trond-Inge Heitmann Virksomhetsleder Oppmåling og byggesak 78 45 51 56 915 67 682

Elvebakken sykehjem

Elisabeth Alexandersen Avdelingsleder 78 45 56 50
Kate Mortensen Nestleder 78 45 56 51

Ergo- og fysioterapitjenesten

Anne-Marie Qvarme Oksavik Ergoterapeut 78 45 55 13
Bjørn Inge Amundsen Ergoterapeut 78 45 53 85
Eirik Forsberg Hjelpemiddeltekniker 78 45 55 10
Evie Einvik-Heitmann Frisklivskoordinator 900 69 319
Finn Nørstad Hjelpemiddeltekniker 78 45 55 10
Hege-Kristin Farstad Fysioterapeut 78 45 55 17
Hilde Helgesen Ergoterapeut 78 45 55 38
Kaja Bruhn Johansen Turnusfysioterapeut 78 45 55 18
Karin Holm Olaussen Fysioterapeut 78 45 55 19
Karin Pedersen Ergoterapeut 78 45 55 11
Karina Haus Steinshylla Fysioterapeut 78 45 55 14
Lene Skoglund Servicemedarbeider 78 45 55 10
Linda Berg Fysioterapeut 78 45 55 16
Rebecca Møller Permisjon
Ruth Forsberg Ergoterapeut 78 45 55 12
Tonje Emaus Konstituert avdelingsleder 924 12 755

Fagforbundet

May Britt Elvedal Johansen Hovedtillitsvalgt (50%) 78 45 50 30

Flyktningehelsetjenesten

Ann Roarsen Helsesøster/Faglig leder 78 45 54 26 404 68 900
Karina Johansen Helsesøster 78 45 54 38 464 15 332
Mona Bakke Sykepleier 78 45 54 29 467 44 883

Fødestua

Anne Sagen Jordmor 78 45 54 93
Charlotte Mannsverk Jordmor 78 45 54 93
Gunn Olsen Avdelingsleder fødestua 78 45 54 93
Hilde Søraa Jordmor 78 45 54 93
Ingrid Klemets Jordmor 78 45 54 93
Liss Gundersen Jordmor 78 45 54 93
Marit Karlstrøm Jordmor 78 45 54 93
Mette Ek Jordmor 78 45 54 93
Unn Bjørnæs Jordmor 78 45 54 93

Geodataseksjonen

Jan Are Mienna GIS-rådgiver 78 45 51 43
Roy Knutsen Fagansvarlig geodata 78 45 51 49

Helse- og sosialadministrasjonen

Britt Hågensen Saksbehandler/ Sekretær 78 45 54 02
Camilla Pedersen Systemansvarlig Profil 78 45 54 35
Gunn Helga Martinsen Konsulent 78 45 54 44
Hege Stenbakk Prosjektleder KomUT Finnmark 78 45 54 35
Ingunn Torbergsen Nestleder Helse og sosial 78 45 54 10
John Helland Kommunalleder Helse og sosial 78 45 56 08 953 05 062
Jorunn Nordholm Prosjektkonsulent 78 45 54 04
Karin Mikkelsen Fagutviklingssykepleier 78 45 54 32
Kenneth Johansen Kommuneoverlege 78 45 54 23
Knut Johansen Økonomirådgiver 78 45 53 62 784 55 546
Kristin Tørum Helsekonsulent 78 45 54 37
Sissel Strifeldt Konsulent 78 45 56 15
Vidar Thomassen Rådgiver velferdsteknologi og digitalisering 473 89 060

Helseavdelingen

Gøril Karlsen Virksomhetsleder 78 45 54 17 917 50 865
Ragna Iren Eikanger Avdelingsleder legetjenesten 78 45 54 64
Wenche Andersen Leder legevakt 78 45 56 30

Helsesøstertjenesten

Aina Nordstrand Helsesøster 453 96 917
Anita Nilsen Helsesøster 452 77 072
Beate Lund Opgård Helsesøster 453 96 980
Britt Helene Skum Walseth Helsesøster 453 96 912
Hanne Rosted Sykepleier 979 89 950
Ingunn Vangen Helsesøster 453 96 932
Lill-Beate Evensen Helsesøster 453 96 981
Lindis Ringen Helsesøster 475 07 559
Linn Kristin Nilsen Sykepleier 453 96 949
Lise Flage Karlsen Sykepleier 960 95 361
Lise Lotte Lund Martnes Permisjon
Marit Konst Helsesøster 453 96 933
Marte Håpnes Sykepleier 453 96 929
May-Lene Isaksen Permisjon
May-Liss Ordemann Olsen Helsesøster 453 96 924
Siri-Linn Järnhäll Sykepleier 915 25 401
Tone Dervo Avdelingsleder 997 90 362
Tor-Inge Kristensen Sykepleier 901 82 406

Hjemmetjenester og sykehjem

Anita Herstad Tangen Prosjektleder demensomsorg 918 80 195
Eli Ann Dahl Ass. avdelingsleder, Sone Ytre vest 78 43 22 60 977 72 084
Elisabeth Alexandersen Avdelingsleder 78 45 56 50
Helena Marie Hykkerud Kreftkoordinator 78 45 53 22 915 26 477
Inga Evelyn Gaup Avdelingsleder Ekornsvingen sykehjem 78 44 60 70
Inger Johanne Kristensen Konst. virksomhetsleder sykehjem 78 45 54 56 481 37 831
Ingvild Ramberg Samhandlingskoordinator 78 45 54 36
Mariann Alexandersen Avdelingsleder Kåfjord sykehjem 78 45 77 22
Marie Stavang Virksomhetsleder hjemmetjenester 78 45 54 45 970 63 984
Randi Åkvik Ass. avdelingsleder sone øst 78 45 54 47
Siw Anita Sletten Avdelingsleder sone øst 78 45 54 43
Solbjørg Edvardsen Demenskoordinator 78 45 57 80 468 62 962
Solrun Simonsen Ass. avdelingsleder sone vest 78 45 57 61
Stina Paulsen Avdelingsleder sone vest 78 45 57 64
Trond Bjørnø Leder Helsesenteret sykehjem 78 45 55 01
Vibeke Lillevik Sykepleiekonsulent 78 45 54 41

Hovedverneombud

Nils Arne Skum Hovedverneombud 78 45 53 75 465 43 944
Pål Brekke Vara hovedverneombud 412 49 136

Hverdagsrehabiliteringsteamet Alta

Mayliss Berg Sykepleier 906 93 802
Mette Hætta Fysioterapeut 907 03 192

Kjøkkenet Alta Helsesenter

Kjartan Nygård Leder 78 45 55 25
Per Christian Tronstad Ass.kjøkkensjef 78 45 55 25

Kommunale Bygg

Arne T. Hågensen Avdelingsleder Drift og vedlikehold 78 45 52 20 997 98 576
Galina Estremskikh FDV-ingeniør 967 07 840
Johan Fredrik Nilsen Prosjektleder 78 45 52 26 907 23 234
Kathrine Skau Fagansvarlig utbygging 995 00 727
Kathrine Suhr Prosjektleder 994 38 339
Katrine Røkenes Nilsen Prosjektleder 400 48 178
Rigmor Endresen Virksomhetsleder Kommunale Bygg 901 49 925
Risten Hætta Prosjektleder 988 92 772
Trine Østmo Prosjektleder 78 45 52 31 952 73 570

Kommunalteknikk driftsseksjon Øyra

Åge Lampe Fagarbeider
Erling Kristensen Fagarbeider 901 99 345
Geir Haldorsen Fagarbeider
Geir Roald Hågensen Fagarbeider
Håvard Eriksen Fagarbeider
Hans Arne Krogh Fagarbeider
Knut Roger Lillemoen Formann 78 45 52 39
Magne Opgård Avdelingsleder drift 78 45 52 25
Ole Johnny Holten Fagarbeider
Ole Viggo Føleide Fagarbeider
Per Egil Bjørnstad Fagarbeider
Raymond Lien Fagarbeider
Roar Wirkola Fagarbeider
Steinar Suhr Fagarbeider
Stig Gallavara Fagarbeider
Torbjørn Hay Fagarbeider
Trond Thomassen Fagarbeider
Ulf Vidar Nilsen Fagarbeider
Widar Hansen Fagarbeider

Kommunalteknikk parkeringsseksjon

Asbjørn Volden Trafikkbetjent
Britt Mikalsen Trafikkbetjent
Jon-Vegar Nilsen Leder parkering 960 95 360
Kenneth Magne Warth Trafikkbetjent
Magne Karesius Johansen Trafikkbetjent
Stein Are Berg Konsulent 960 95 365
Vibeke Tangstad Trafikkbetjent

Kommunalteknisk avdeling

Bente Haugen Ingeniør vei og samferdsel 78 45 50 68 994 94 704
Cicilie Kåsbøll Prosjektleder Investeringsprosjekter 78 45 52 13 902 02 331
Jan-Eirik Eilertsen Byggeleder/Fagansvarlig Kommunalteknikk 78 45 52 14 992 47 595
Jon Magne Thomassen Fagansvarlig avløp 78 45 52 04 959 63 601
May Qvive Avdelingsingeniør 78 45 52 27 952 80 087
Sindre Olsen Skoglund Ingeniør 78 45 51 93 959 33 381
Tom-Frode Hansen Sentrumskoordinator for utbyggingsprosjekter 915 82 798
Tommy Johansen Fagansvarlig vann 78 45 52 07 408 51 990
Tommy Pettersen Kundekonsulent 78 45 53 86
Trond Einar Uglebakken Virksomhetsleder Kommunalteknikk 78 45 52 02 916 19 358

Kulturskolen

Anders Overhalden Kulturskolelærer 78 43 56 24 473 78 604
Ann-Synnøve Bendixen Kulturskolelærer 78 45 50 80 414 35 984
Bjørn Roald Mikkelsen Leder Alta kulturskole 78 45 50 80 911 39 958
Edita Jørgensen Kulturskolelærer 78 45 50 83 905 45 813
Hege Annestad Nilsen Kulturskolelærer 78 45 50 80 917 84 780
Hege Merete Andersson Kulturskolelærer 78 45 50 80 951 97 216
Inger-Lise Kristensen Kontorfullmektig 78 45 50 80 977 45 507
Kristin E. Lunde Foslund Kulturskolelærer 78 45 50 80 900 93 671
Leanna-Jay Lunde Kulturskolelærer 78 45 50 80 473 38 973
Odd Håvard Holtet DKS koordinator 994 45 172
Per Andersson Kulturskolelærer 78 45 50 80 470 10 509
Sigfrid Hernes Kulturskolelærer 78 45 50 80 975 34 289
Stig Esjeholm Kulturskolelærer 78 45 50 80 915 36 329
Tatiana Heitmann Kulturskolelærer 78 45 50 80 416 47 714
Thomas Beck-Andersen Assistent 78 45 50 80 414 68 365

Kulturvirksomheten

Aase-Kristin H. Abrahamsen Rådgiver idrett 78 45 53 82 419 04 276
Sylvi Bellika Rådgiver allmenkultur 78 45 53 81 918 03 352
Tommy Berg Rådgiver allmenkultur 951 79 160
Tor Helge Reinsnes Moen Kulturleder 900 81 680

Lønn og regnskap

Anne Karin Ingebrigtsen Konsulent regnskap 78 45 53 65
Bjørg Daniloff Rådgiver lønn 78 45 53 35
Einar Halvorsrud Konsulent 78 45 50 54
Hege Holmgren Konsulent regnskap 78 45 51 98
Ioulia Medvedeva Konsulent lønn 78 45 54 06
Jan Sigmund Solbakk Konsulent regnskap 78 45 53 55
Kathrine Ernstsen Leinan Leder 78 45 53 60 414 66 332
Laila Jørgensen Konsulent lønn 78 45 53 34
Line Vistnes Konsulent lønn 78 45 50 63
Mary Synnøve Johansen Konsulent regnskap 78 45 53 57
May Britt Hansen Konsulent regnskap 78 45 53 49
Mette Holmen Kleven Rådgiver lønn 78 45 53 51
Sissel Marie Olsen Konsulent lønn 78 45 53 53
Solfrid Bang Konsulent lønn 78 45 54 08
Tore Isaksen Konsulent regnskap 78 45 53 59

Miljø, park og idrett

Amund Heitmann Suhr Naturforvalter 78 45 51 36
Anna Utkilen Ingeniør 414 56 193
Arnt Gustav Isaksen Fagarbeider/ Arbeidsleder idrett 948 02 959
Ivar Erdal Fagarbeider/Arbeidsleder park
Jon-Håvar Haukland Virksomhetsleder Miljø, park og idrett 78 45 51 35 913 42 536
Marie Rushfeldt Spesialkonsulent 78 45 51 34 997 26 275
Per Erik Bjørnstad Avdelingsleder Park og idrett 78 45 52 09 952 20 536

Nordlys Legesenter

Øystein Rønbeck Fastlege 78 45 75 45
Arve Øslyngen Fastlege 78 45 75 45
Audhill Strand Johnsen Sykepleier 78 45 75 45
Dina Pettersen Sykepleier 78 45 75 45
Elin Lille Jøraholmen Medisinsk sekretær 78 45 75 45
Joau Chumbo Vikarlege
Lill-Anita Strande Sykepleier 78 45 75 45
May Bente Iversen Helsesekretær 78 45 75 45
Olav Gunnar Ballo Fastlege 78 45 75 45
Svein A Svendsen Fastlege 78 45 75 45
Tom K Johansen Fastlege 78 45 75 45

Norsk Sykepleierforbund Alta

Brita Karlsen Hovedtilitsvalgt 907 83 755

Oppmålingsavdelingen

Bengt Ove Mauno Landmåler 78 45 50 60
Fred Arne Ulriksen Landmåler 78 45 51 44
Terje Hansen Fagansvarlig oppmåling 78 45 51 48
Trond-Inge Heitmann Virksomhetsleder Oppmåling og byggesak 78 45 51 56 915 67 682

Oppvekst og kulturadministrasjon

Gørill Godvik Rådgiver 977 35 260
Geir Kristoffersen Kommunal regneveileder 453 96 947
Janne Charlotte Småvik Skolefaglig rådgiver 414 43 386
Kariann Hætta Rådgiver barnehage 453 96 919
Klemet Anders Sara Koordinator for samisktilbudet i barnehage- og skole 414 08 546
Linda Kristin Suhr Rådgiver barnehage 453 96 997
Liss Heitmann Rådgiver oppvekst 915 92 579
Nina Sørensen Barnehagefaglig ansvarlig 908 29 695
Ole Johansen Skolefaglig rådgiver 453 96 905
Rikke Raknes Kommunalleder Oppvekst og kultur 922 56 318
Tor Helge Reinsnes Moen Kulturleder 900 81 680
Tove K. Knudsen Nestleder og skolefagligansvarlig 979 81 727
Trond Einar Persen Rådgiver 924 91 460

PP-Tjenesten

Anita Rønning Holtet Spesialpedagog 48 09 23 39
Ann Kristin Uglebakken Ped.Psyk.Rådgiver 45 39 69 30
Eli H. Johansen Logoped 45 39 69 26
Elisabeth Brox Ped.Psyk.Rådgiver 45 39 69 20
Else Kvamme Ramberg Ped.Psyk.Rådgiver 45 39 69 28
Eva Berntzen Spesialpedagog 45 39 69 43
Eva Wirkola Spesialpedagog 90 08 51 25
Hege Hammernes Pedersen Ped.Psyk.Rådgiver 45 39 69 37
Janne Håkegård Suhr PPT, Spesialpedagog 45 39 69 22
Kari Nesje Spesialpedagog PPT 45 39 69 36
Kjell Rune Myrland Spesialpedagog PPT 45 39 69 07
Lene Romsdal APST/Barnehage 45 39 69 90
Lill Grete Jensen Spesialpedagog PPT 45 39 69 21
Linda Heitmann Leder 45 39 69 69
Merethe Bjerk Spesialpedagog 46 81 94 36
Sissel Søreng Ped.Psyk.Rådgiver 45 39 69 78
Solveig Sandberg Ped.psyk rådgiver 45 39 69 99
Tone-Lise Roxrud APST - barnehage/spesialpedagog 48 02 25 73
Vigdis Tangvik Ped.Psyk.Rådgiver 45 39 69 40

Personalavdelingen

Berit Ellen Marie Hætta Personalkonsulent 948 10 157
Gøril Sønvisen Personalkonsulent 78 45 53 31
Grete Johanne Thomassen Personalrådgiver 78 45 53 30
Hanne Bakkehaug Personalkonsulent 78 45 54 03
Inger Helene Brandser Personalrådgiver 916 17 169
Irene Lille Rådgiver opplæringskontoret 901 12 017
Karin Kristensen Leder personal 908 24 830
Liv Heidi Martinsen Personalrådgiver 407 69 920
Martine Guttormsen Personalrådgiver 476 72 144
Randi Holten Rådgiver opplæringskontoret 905 33 160
Stian Lund Lyngmo Personalrådgiver 406 24 404
Turid M. Bjørnstrøm Personalkonsulent 900 71 117
Wenke Nilsen Personalrådgiver 455 11 991

Politikere

Anita Håkegård Pedersen Varaordfører 957 30 064
Monica Nielsen Ordfører 78 45 53 08 900 41 535

Psykiatri- og rustjenesten

Dan Kvalsvik Miljøterapeut 957 74 969
Eli M. Nilsen Miljøterapeut 469 20 995
Elin Josefsen Ruskonsulent 954 47 154
Elisabeth Gundersen Miljøterapeut 926 12 009
Frits Bendiksen Miljøarbeider 453 90 498
Gunn Karin Selnes Larsen Psykiatrisk sykepleier 468 95 478
Gunn Tove Thomassen Boleder Lunden 1B 468 28 514 911 28 494
Jim Samuelsen Miljøarbeider 930 84 442
Kåre Ringen Miljøarbeider 480 59 404
Kirsten Pettersen Miljøterapeut 453 90 330
Kristin Livesey Vernepleier 970 56 331
Leif Tore Spikkeland Ruskonsulent 992 75 849
Lena Victoria Simonsen Boleder - Dalebakken 950 44 215
Mai Britt Aslaksen Miljøarbeider 455 15 917
Maria Bekkeli Miljøterapeut 452 43 336
Maria Frisk Ellingsen Sykepleier 452 72 575
May Brit Solheim Psykiatrisk sykepleier 464 42 237
Roald Joks Miljøterapeut 922 04 142
Torstein Dervo Psykiatrisk sykepleier 455 13 085
Turid Pedersen Rådgiver/Avdelingsleder 477 56 864
Unn Hege Hegge Miljøterapeut 480 59 403

Renholdsseksjonen

Lill Karin Halvorsen Driftsansvarlig renhold 78 45 52 33 918 75 987
Tatiana Mikkelsen Økonomikonsulent 78 45 52 05 416 23 461
Therese Iversen Muotkajærvi Virksomhetsleder renhold 959 63 630

Rådmann

Bengt Fjellheim Kommunalleder drift og utbygging 78 45 52 30 907 23 705
Bjørn-Atle Hansen Rådmann 78 45 53 06 957 65 212
Eli Synnøve Hanssen Beredskapskoordinator 913 74 631
Grethe Hansen Kommuneadvokat 78 45 54 18
John Helland Kommunalleder Helse og sosial 78 45 56 08 953 05 062
Kari Jørgensen Kommuneadvokat 78 45 53 04 905 48 262
Målfrid Kristoffersen Ass.Rådmann 905 25 148
Oddvar Konst Kommunalleder Samfunnsutvikling 78 45 51 32 481 01 562
Per Hindenes Spesialrådgiver 974 74 155
Stig Ivar Simensen IKT-rådgiver 78 45 53 13 958 36 671
Torbjørn Saggau Holm Kommuneadvokat 78 45 53 10 971 59 250

Servicesenteret

Anne-Karin Myreng Sekretær Eldrerådet og Rådet for likestilling av funksjonshemmede 78 45 52 22
Annie Aslaksen Servicemedarbeider 78 45 51 94
Anveig Krogh Driftsansvarlig lån og tilskudd 78 45 51 90
Beate Monsen Driftsansvarlig post og arkiv 78 45 51 97
Bjørn Conrad Berg Leder for Servicesenteret 78 45 51 66 404 67 227
Charlotte Brekkan Sætrum Permisjon
Elin Nilsen Servicemedarbeider 78 45 51 78
Gro Anita Parken Servicemedarbeider 78 45 51 57
Jorid Nilsen Servicemedarbeider 78 45 51 99
Karin Bakken Servicemedarbeider 78 45 51 84
Knut Johnny Franck Servicemedarbeider/Webansvarlig 78 45 51 79 958 03 858
Linn Adele Hågensen Servicemedarbeider 78 45 51 91
Lise Sofie Halvorsen Servicemedarbeider 78 45 51 87
Martin Bosch Servicemedarbeider 78 45 51 80
Mary-Ann Ring Servicemedarbeider 78 45 51 88
Merethe Fagernes Schultz Driftsansvarlig Kundetorg 78 45 51 95
Monica Gjetmundsen Servicemedarbeider 78 45 51 81
Reidun Mathisen Soleng Servicemedarbeider 78 45 51 86
Tove Bang Cetrez Servicemedarbeider 78 45 52 01

Skatt- og innfordring

Eirik Iversen Regnskapskontrollør 78 45 53 42
Gro Anita Thomassen Teamleder arbeidsgiverkontroll 78 45 53 76 918 12 295
Heidi Bjerring Konsulent Arbeidsgiverkontroll 78 45 53 56 918 09 635
Karin Helgesen Konst. leder skatt og innfordring 78 45 53 43
Lars Hapalathi Konsulent Eiendomsskatt 78 45 53 68
Linn Hege Møllenes Konsulent eiendomsskatt 78 45 53 69 902 56 907
May Wenche Jakobsen Konsulent Innfordring kommunale krav 78 45 51 38
Robert Johansen Konsulent Arbeidsgiverkontroll 78 45 53 47 918 10 194

Sykestua

Hanne Prebensen Sykepleier
Heidi Magnussen Stedsfortreder for leder, Sykepleier/ Cytostaticabehandler 78 45 54 90
Kristin Haldorsen Sykepleier /Cytostaticabehandler og dialyse 78 45 54 90
Lena Johnsen Nestleder sykestua 78 45 54 81
Margit Høy Sykepleier / Dialyse 78 45 54 90
Marianne Dahlmo Sykepleier/Cytostaticabehandler 78 45 54 90
Tone Mauseth Avdelingsleder sykestua 78 45 54 90
Tove Mikkelsen Sykepleier / Dialyse 78 45 54 90
Trine Danielsen Sykepleier / Dialyse 78 45 54 90

Tjenesten for IKT

Bjørnar Paulsen Servicemedarbeider IKT 78 45 52 51 992 62 439
Brukerstøtte IKT Servicedesk 78 45 53 00
Dag-Gøran Lyder Rådgiver IKT 98 26 90 81
Daniel Medlie IKT-rådgiver 91 81 00 10
Frode Rydningen Seniorkonsulent IKT 78 45 53 14 91 34 19 12
Gorm Tvedt IKT-rådgiver 78 45 53 05 91 35 01 61
Hans Jacob Kåberg Rådgiver IKT 91 81 00 01
Henrik Kristoffersen IKT-lærling 94 79 93 07
Kjell Magne Gabrielsen Leder Tjenesten for IKT 92 63 31 21
Kjetil Bernhard Thomassen Seniorkonsulent IKT 94 13 10 78
Thor-Inge Nilsen Rådgiver IKT 99 31 73 02
Vidar Olsen Seniorkonsulent IKT 78 45 51 51 95 83 66 70
Yngve Erland Johansen Rådgiver IKT 90 22 16 33

Ungdommens Hus

Ann Helen Paulsen Konsulent 993 38 586
Eirik Aune Hansen Lydteknikk 414 33 390
Kaja Kristensen Leder 970 03 379
Sander Johansen Utekontakt 481 74 508

Utdanningsforbundet Alta

Tom Henry Elvedal-Johansen Hovedtillitsvalgt 926 95 351

Vertshuset eldresenter

Anita Herstad Tangen Prosjektleder demensomsorg 918 80 195
Annie Helene Johansen Konsulent 78 45 57 00
Renate Opgaard Thomassen Fagleder Aspelund Dagsenter 469 04 421
Solbjørg Edvardsen Demenskoordinator 78 45 57 80 468 62 962
Sylvi Monika Andersen Leder vertshuset eldresenter (vikar) 78 45 57 02