Sist oppdatert 18.04.17

Espen Johnsen

Fagarbeider

espjoh@alta.kommune.no


Bygningsdrift

Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil

Alta Havn KF

Arnt Nilsen Havnekaptein 78 44 69 10 906 34 518
Hans Roar Christiansen Havnesjef 78 44 69 10 408 57 634
Ketil Iki Konsulent 78 44 69 10 901 58 338

Alta bibliotek

Annelene Thomassen Steine Bibliotekar 78 45 58 60
Hanne Nilsen Enger Kontorfullmektig 78 45 58 57
John-Harald Skum Bibliotekmedarbeider 78 45 58 57
Jorid Olsen Avdelingsleder 78 45 58 51
Merete Smith Killi Kontorfullmektig (permisjon) 78 45 58 50
Monika Wirkola Avdelingsleder
Ole David Østli Bibliotekar 78 45 58 51
Solgunn Solli Bibliotekar (vikar)
Sonja-Kristin Granaas Leder Alta bibliotek 78 45 58 55
Stine Iren Ballovarre Bibliotekar

Alta kultursal

Andreas Hagstrøm Tekniker 974 95 553 986 13 230
Kjetil Linnes Tekniker 974 95 553 455 11 938

Avdeling for samfunnsutvikling

Dag Arne Johannessen Rådgiver Næring 78 45 51 37
Ernst Mortensen Strategisk IKT-rådgiver 78 45 53 91 909 51 800
Gjermund Abrahamsen Wik Folkehelsekoordinator 78 45 52 11 916 03 856
Håvard A Hagen Arealplanlegger 78 45 51 14
Hallgeir Strifeldt Fagansvarlig Arealplan 78 45 51 09
Jørgen Kristoffersen Næringssjef 78 45 51 30 997 94 344
Lise Amundsen Arealplanlegger 78 45 51 46
Nadine Ekløf Arkitekt 78 45 51 13
Nils Henrik Skum Arealplanlegger 78 45 51 26
Oddvar Konst Kommunalleder Samfunnsutvikling 78 45 51 32 481 01 562
Reidar Olsen Areal- og samfunnsplanlegger 78 45 51 50
Renate Mienna Olsen Landbruksrådgiver 78 45 51 21
Signe Olaussen Jordbrukssjef 78 45 51 20 977 09 996
Siv Suhr Grunnforvalter 78 45 51 54
Svein Johnny Kemi Senior Rådgiver (Utbyggingsavtaler) 78 45 53 40 905 44 884
Tor Håvard Sund Skogbrukssjef 78 45 51 23 930 11 134
Veslemøy Grindvik Kommuneplanlegger 78 45 51 58

Barn og ungetjenesten

Sentralbord barnevernstjenesten 78 45 53 25
Agnes Solbakken Konsulent 45 39 69 45
Aina Nordstrand Helsesøster 45 39 69 17
Anita Nilsen Helsesøster 45 27 70 72
Anita Rønning Holtet Spesialpedagog 48 09 23 39
Ann Kristin Uglebakken Ped.Psyk.Rådgiver 45 39 69 30
Anne Lene Thomassen Permisjon
Beate Jenssen Konsulent 45 39 69 95
Beate Lund Opgård Helsesøster 45 39 69 80
Bente Elise Mathisen Barnevernkonsulent 45 39 69 35
Bente Suhr Konsulent 78 45 53 27
Bernhard Hienerwadel Fagleder Storbakken ungdomssenter 468 53 712
Bjørg Isaksen Barnevernkonsulent 45 39 69 71
Britt Helene Skum Walseth Helsesøster 45 39 69 12
Christel Sundfjord Psykolog 45 39 69 77
Constance Levang Barnevernkonsulent 45 39 69 42
Eirin Johansen Atferds/Samspillsterapeut 45 39 69 82
Eli H. Johansen Logoped 45 39 69 26
Elisabeth Brox Ped.Psyk.Rådgiver 45 39 69 20
Elisabeth Gleine Barnevernkonsulent 45 39 69 96
Elisabeth Håkenrud APST/PPT 45 39 69 99
Else Kvamme Ramberg Ped.Psyk.Rådgiver 45 39 69 28
Eva Berntzen Spesialpedagog 45 39 69 43
Evy Kristiansen Helsesøster 45 39 69 23
Guro Ø. Johansen Barnevernkonsulent 91 75 68 90
Hege Hammernes Pedersen Ped.Psyk.Rådgiver 45 39 69 37
Hege Hansen Barnevernskonsulent 45 39 69 25
Ida Annie Thomassen Barnevernskonsulent 45 39 69 84
Ingrid A. Pedersen Tiltaksteam 91 71 28 09
Ingunn Vangen Helsesøster 45 39 69 32
Irene Pettersen Avdelingsleder Barnevern 45 39 69 08
Janne Håkegård Suhr PPT, Spesialpedagog 45 39 69 22
Janne Normann Helsesøster 45 39 69 49
Julie Lindkvist 45 39 69 66
Kari Nesje Spesialpedagog PPT 45 39 69 36
Karianne Evenmo Andersen Tiltaksteam 45 39 69 06
Kine Henriksen Barnevernkonsulent 904 10 185
Kjell Rune Myrland Spesialpedagog PPT 45 39 69 07
Kristin Strømsnes Barnevernskonsulent 45 39 69 65
Laila Somby Barnevernkonsulent 90 88 01 83
Lena Johansen Avdelingsleder PPT 90 04 39 39
Lena Victoria Simonsen Barnevernkonsulent 45 39 69 15
Lene Romsdal APST/PPT 45 39 69 90
Lill Grete Jensen Spesialpedagog PPT 45 39 69 21
Lill Tone Lampe Hagberg Barnevernskonsulent 45 39 69 04
Lill-Beate Evensen Helsesøster 45 39 69 81
Linda Heitmann Ped.Psyk.Rådgiver 45 39 69 69
Lindis Ringen Helsesøster 47 50 75 59
Line Olsen Barnevernkonsulent 47 50 07 10
Lisbeth Albrigtsen Klinisk sosionom/kognitiv terapeut 45 39 69 03
Lise Lotte Lund Martnes Helsesøster 96 09 53 61
Maria Wirkola Rådgiver økonomi 47 65 96 29
Marian Kjellmann Isaksen Sykepleier 91 52 54 01
Marie E. Masvik Barnevernkonsulent 48 04 63 59
Marit Konst Helsesøster 45 39 69 33
May E. Nilsen Barnevernkonsulent 47 67 61 16
May-Lene Isaksen Permisjon
May-Liss Ordemann Olsen Helsesøster 45 39 69 24
Mona Mathiassen Barnevernkonsulent 45 39 69 38
Monica Jenssen Barnevernkonsulent 45 39 69 62
Monica Skrindo Sedahl Barnevernkonsulent 45 39 69 10
Olaf Haldorsen Barnevernkonsulent 45 39 69 34
Randi Opgård Barnevernkonsulent 45 39 69 16
Roger Tobiassen Avdelingsleder Flyktningetjenesten 45 08 78 39
Siss-Mari Solli TIltaksteam 45 39 69 09
Sissel Søreng Ped.Psyk.Rådgiver 45 39 69 78
Svanhild Marie Jørgensen Saksbehandler Flyktningetjenesten 45 39 69 61
Svein O Hansen Leder barn og ungetjenesten 95 20 86 27
Tina Lisø Tiltaksteamet 45 39 69 79
Tone Dervo Avdelingsleder 997 90 362
Tonje Emaus Prosjektmedarbeider 48 25 86 66
Trude Arnesen Tiltaksteam 47 50 82 83
Vårinn Sollied Tiltaksteam 48 10 06 57
Vigdis Tangvik Ped.Psyk.Rådgiver 45 39 69 40

Bistand

Åse Godvik Lampe Boleder Komsahøyden 15 452 95 445
Anita Prebensen Avdelingsleder habiliteringstjenesten 78 45 54 15 453 96 914
Anne Marit Gunes Boleder - Kinoveien 16 / Skiveien 16 78 43 40 34 452 05 766
Berit Mikalsen Boleder Maskinsvingen 21 78 43 48 40 452 95 747
Bjørnulf Fredriksen Boleder - Åsveien 45 468 43 035
Gro Hege Lillevik Konsulent / Saksbehandler 78 45 56 09
Helene Reite Boleder Granåsen 480 94 616
Inger Lise Borch Avdelingsleder tiltaksboliger 78 45 56 17
Isabell Pedersen Avdelingsleder Kongleveien 35 453 94 069
Lisbeth Sollunn Boleder - Frøyasvei 2 452 55 619
Lisbeth Sollunn Boleder - Trudvang 21 78 43 10 55 941 31 101
Maria Andreassen Boleder Myrveien 9/ Avlastningen/ Myrveien 12 78 43 36 11 974 07 601
Mette Kristoffersen Permisjon
Oddny Bismo Eilertsen Avdelingsleder Dag- og arbeidssenteret 941 73 574
Siri Isaksen Virksomhetsleder bistand 78 45 56 18
Tanja Holmen Fagkonsulent 416 86 486
Tonee C. Thomassen Vernepleierkonsulent 78 45 54 28
Trine Andreassen Avdelingsleder Midtbakkveien 24 458 68 105 907 96 645
Veronika Voulab Avdelingsleder Miljøarbeidertjenesten 78 45 56 16

Brann

Ørnulf Oskal Konstabel 78 45 50 02
Albert Vekve Konstabel 78 45 50 02
Arve Ulvestad Feier
Asbjørn Sivertsen Konstabel 78 45 50 02
Bjørn Tore Andersen Konstabel 78 45 50 02
Dagfinn Storvann Konstabel 78 45 50 03
Fredrik Arnesen Feier 970 56 333
Gøran Mathisen Konstabel 78 45 50 02 970 56 333
Geir Arne Nilsen Brannkonstabel 78 45 50 02
Geir Ivar Thomassen Brannkonstabel 78 45 52 38 41433708
Jan Eilif Wisløff Formann 78 45 50 02
Jim Daniel Pettersen Brannkonstabel 78 45 50 02 916 06 050
Kjell-Erik Thomassen Avdelingsleder beredskap 78 45 50 03
Kjetil Suhr Konstabel 78 45 50 02
Knut Suhr Brannsjef/Virksomhetsleder Brann 78 45 50 08 971 20 503
Marit E. Wisløff Branningeniør 78 45 52 55 917 38 395
Roger Pettersen Konstabel 78 45 50 02 916 06 050
Roger Thorsen Avdelingsleder forebyggende 78 45 50 04 900 20 794
Svein Ole Arnesen Konstabel 78 45 50 02
Terje Jonas Formann 78 45 50 02
Tor Inge Lethigangas Formann 78 45 50 02
Torleif Forsberg Postombud 78 45 50 02

Budsjett og innkjøp

Arne Dahler Rådgiver 78 45 52 03 994 16 116
Heidi Nilsen Røst Økonomirådgiver 78 45 53 64
Knut Johansen Økonomirådgiver 78 45 53 62 784 55 546
Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp 78 45 52 23 958 06 179
Tina Hoaas Rådgiver innkjøp 78 45 53 67 400 42 221
Vegard Jørgensen Krane Rådgiver innkjøp 78 45 53 63

Byggesak

Åmund Rognli Saksbehandler Byggesak 78 45 51 68
Ailin Therese G. Sara Saksbehandler deling 78 45 51 33
Ann Elisabeth Karlsen Fagansvarlig byggesak 78 45 51 47 951 01 200
Anne Therese Bakken Arnesen Permisjon
Christel Thomassen Juridisk rådgiver 78 45 51 27
Kristian Nilsen Saksbehandler byggesak 78 45 51 45
Mikkel Nils Eira Saksbehandler byggesak 78 45 51 17
Tom-Egil Thomassen Saksbehandler (byggesak/seksjonering) 78 45 51 10
Trond-Inge Heitmann Virksomhetsleder Oppmåling og byggesak 78 45 51 56 915 67 682

Bygningsdriftsseksjonen

Øyvind Kristiansen Driftspersonale
Anders Haraldstad Driftspersonale
Dagfinn Rapp Driftsansvarlig Alta Ungdomsskole 477 57 455
Espen Johnsen Fagarbeider
Gunvald Boberg Driftspersonale
Jørn Mikkola Driftspersonale
Jan Sverre Greiner Vedlikeholdsansvarlig Drift og vedlikehold 915 98 417
John Anders Mella Fagarbeider
Johnny Paulsen Driftspersonale
Jonny Olsen Fagarbeider
Kjell Ove Østmo Fagarbeider
Knut Ivar Bang Driftspersonale
Nils M. Vars Fagarbeider 917 68 308
Odd Arild Pedersen Fagarbeider
Ottar Nango Driftspersonale
Sture Sigvaldsen Driftsansvarlig Alta helsesenter 993 97 920

Diabeteskontor

Jorunn Sønvisen Bye Diabetessykepleier 78 45 54 61
Torild Simensen Diabetessykepleier 78 45 53 37

Drift- og utbygging

Ailin Therese Gaino Sara Ingeniør/saksbehandler deling 78 45 51 33
Bengt Fjellheim Kommunalleder drift og utbygging 78 45 52 30 907 23 705
Bengt Ove Mauno Landmåler 78 45 50 60
Eivind Larsen FDV-ingeniør 953 03 163
Galina Estremskikh FDV-ingeniør 967 07 840
Jon-Håvar Haukland Virksomhetsleder Miljø, park og idrett 78 45 51 35 913 42 536
Kathrine Suhr Prosjektleder 994 38 339
Katrine Røkenes Nilsen Prosjektleder 400 48 178
Knut Suhr Brannsjef/Virksomhetsleder Brann 78 45 50 08 971 20 503
May H. Ditlefsen Permisjon
Mona Solheim Rådgiver
Rigmor Endresen Virksomhetsleder Kommunale Bygg 78 45 52 10 901 49 925
Risten Hætta Prosjektleder 988 92 772
Sindre Olsen Skoglund Ingeniør 78 45 51 93 959 33 381
Therese Iversen Muotkajærvi Virksomhetsleder renhold 959 63 630
Trond Einar Uglebakken Virksomhetsleder Kommunalteknikk 78 45 52 02 916 19 358
Trond-Inge Heitmann Virksomhetsleder Oppmåling og byggesak 78 45 51 56 915 67 682

Elvebakken sykehjem

Elisabeth Alexandersen Avdelingsleder 78 45 56 50
Kate Mortensen Nestleder 78 45 56 51

Fagforbundet

Grete Johanne Thomassen Hovedtillitsvalgt 78 45 50 30 905 49 850
May Britt Elvedal Johansen Hovedtillitsvalgt (50%) 78 45 50 30

Flyktningehelsetjenesten

Ann Roarsen Helsesøster/Faglig leder 78 45 54 26 404 68 900
Inger Lise Romsdal Helsesøster 78 45 54 38 464 15 332
Mona Bakke Sykepleier 78 45 54 29 467 44 883

Fødestua

Anne Sagen Jordmor 78 45 54 93
Charlotte Mannsverk Jordmor 78 45 54 93
Gunn Olsen Avdelingsleder fødestua 78 45 54 93
Hilde Søraa Jordmor 78 45 54 93
Ingrid Klemets Jordmor 78 45 54 93
Liss Gundersen Jordmor 78 45 54 93
Marit Karlstrøm Jordmor 78 45 54 93
Mette Ek Jordmor 78 45 54 93
Unn Bjørnæs Jordmor 78 45 54 93

Geodataseksjonen

Jan Are Mienna GIS-rådgiver 78 45 51 43
Roy Knutsen Fagansvarlig geodata 78 45 51 49

Helse- og sosialadministrasjonen

Britt Hågensen Saksbehandler/ Sekretær 78 45 54 02
Gøril Karlsen Virksomhetsleder helse 78 45 54 17 917 50 865
Gunn Helga Martinsen Saksbehandler/ Sekretær 78 45 54 44
Hege Stenbakk Systemansvarlig Profil 78 45 54 35
Ingunn Torbergsen Nestleder 78 45 54 10
John Helland Kommunalleder Helse og sosial 78 45 56 08 953 05 062
Jorunn Nordholm Prosjektkonsulent 78 45 54 04
Kenneth Johansen Kommuneoverlege 78 45 54 23
Knut Johansen Økonomirådgiver 78 45 53 62 784 55 546
Kristin Tørum Helsekonsulent 78 45 54 37
Laila Hætta Konsulent 78 45 54 00
Per Prebensen Spesialrådgiver 78 45 54 09
Ragna Iren Eikanger Avdelingsleder legetjenesten 78 45 54 64
Sissel Strifeldt Konsulent 78 45 54 00

Helsesøstertjenesten

Åsa Hjerpe Helsesøster 901 82 406
Hanne Prebensen Sykepleier 453 96 988
Hanne Rosted Sykepleier 979 89 950
Tone Dervo Avdelingsleder 997 90 362

Hovedverneombud

Nils Arne Skum Hovedverneombud 78 45 53 75 465 43 944
Tove Lampe Barosen Vara hovedverneombud 901 19 046

Hverdagsrehabiliteringsteamet Alta

Anne-Marie Qvarme Oksavik Ergoterapeut 905 21 396
Mayliss Berg Sykepleier 906 93 802
Mette Hætta Fysioterapeut 907 03 192

Kjøkkenet Alta Helsesenter

Kjartan Nygård Leder 78 45 55 25
Per Christian Tronstad Ass.kjøkkensjef 78 45 55 25

Kommunale Bygg

Arne T. Hågensen Avdelingsleder Drift og vedlikehold 78 45 52 20 997 98 576
Eivind Larsen FDV-ingeniør 953 03 163
Galina Estremskikh FDV-ingeniør 967 07 840
Johan Fredrik Nilsen Fagleder investeringsprosjekter 78 45 52 26 907 23 234
Kathrine Skau Prosjektleder 995 00 727
Kathrine Suhr Prosjektleder 994 38 339
Katrine Røkenes Nilsen Prosjektleder 400 48 178
Rigmor Endresen Virksomhetsleder Kommunale Bygg 78 45 52 10 901 49 925
Risten Hætta Prosjektleder 988 92 772
Ronald Kristiansen FDV-ingeniør 78 45 52 08 415 18 846
Trine Østmo Prosjektleder 78 45 52 31 952 73 570

Kommunalteknikk driftsseksjon Øyra

Åge Lampe Fagarbeider
Erling Kristensen Fagarbeider 901 99 345
Geir Haldorsen Fagarbeider
Geir Roald Hågensen Fagarbeider
Håvard Eriksen Fagarbeider
Hans Arne Krogh Fagarbeider
Knut Roger Lillemoen Formann 78 45 52 39
Magne Opgård Avdelingsleder drift 78 45 52 25
Ole Johnny Holten Fagarbeider
Ole Viggo Føleide Fagarbeider
Per Egil Bjørnstad Fagarbeider
Raymond Lien Fagarbeider
Roar Wirkola Fagarbeider
Steinar Suhr Fagarbeider
Stig Gallavara Fagarbeider
Torbjørn Hay Fagarbeider
Trond Thomassen Fagarbeider
Ulf Vidar Nilsen Fagarbeider
Widar Hansen Fagarbeider

Kommunalteknikk parkeringsseksjon

Asbjørn Volden Trafikkbetjent
Britt Mikalsen Trafikkbetjent
Jon-Vegar Nilsen Leder parkering 960 95 360
Kenneth Magne Warth Trafikkbetjent
Magne Karesius Johansen Trafikkbetjent
Stein Are Berg Konsulent 960 95 365
Vibeke Tangstad Trafikkbetjent

Kommunalteknisk avdeling

Bente Haugen Ingeniør vei og samferdsel 78 45 50 68 994 94 704
Cicilie Kåsbøll Prosjektleder Investeringsprosjekter 78 45 52 13 902 02 331
Jan-Eirik Eilertsen Byggeleder/Fagansvarlig Kommunalteknikk 78 45 52 14 992 47 595
Jon Magne Thomassen Fagansvarlig avløp 78 45 52 04 959 63 601
May Qvive Avdelingsingeniør 78 45 52 27 952 80 087
Sindre Olsen Skoglund Ingeniør 78 45 51 93 959 33 381
Tom-Frode Hansen Sentrumskoordinator for utbyggingsprosjekter 915 82 798
Tommy Johansen Fagansvarlig vann 78 45 52 07 408 51 990
Tommy Pettersen Kundekonsulent 78 45 53 86
Trond Einar Uglebakken Virksomhetsleder Kommunalteknikk 78 45 52 02 916 19 358

Kulturskolen

Anders Overhalden Kulturskolelærer 78 43 56 24 473 78 604
Ann-Synnøve Bendixen Kulturskolelærer 78 45 50 80 414 35 984
Bjørn Roald Mikkelsen Leder Alta kulturskole 78 45 50 80 911 39 958
Edita Jørgensen Kulturskolelærer 78 45 50 83 905 45 813
Hege Annestad Nilsen Kulturskolelærer 78 45 50 80 917 84 780
Hege Merete Andersson Kulturskolelærer 78 45 50 80 951 97 216
Inger-Lise Kristensen Kontorfullmektig 78 45 50 80 977 45 507
Kristin E. Lunde Foslund Kulturskolelærer 78 45 50 80 900 93 671
Leanna-Jay Lunde Kulturskolelærer 78 45 50 80 473 38 973
Odd Håvard Holtet DKS koordinator 994 45 172
Per Andersson Kulturskolelærer 78 45 50 80 470 10 509
Sigfrid Hernes Kulturskolelærer 78 45 50 80 975 34 289
Stig Esjeholm Kulturskolelærer 78 45 50 80 915 36 329
Tatiana Heitmann Kulturskolelærer 78 45 50 80 416 47 714
Thomas Beck-Andersen Assistent 78 45 50 80 414 68 365

Lønn og regnskap

Anne Karin Ingebrigtsen Konsulent regnskap 78 45 53 65
Bjørg Daniloff Rådgiver lønn 78 45 53 35
Gunvor Isaksen Leder Lønn og regnskap 78 45 53 60
Hege Holmgren Konsulent regnskap 78 45 51 98
Ioulia Medvedeva Konsulent lønn 78 45 54 06
Jan Sigmund Solbakk Konsulent regnskap 78 45 53 55
Jon-Vidar Nordseth Rådgiver Lønn/regnskap 78 45 50 54
Laila Jørgensen Konsulent lønn 78 45 53 34
Line Vistnes Konsulent lønn 78 45 50 63
Mary Synnøve Johansen Konsulent regnskap 78 45 53 57
May Britt Hansen Konsulent regnskap 78 45 53 49
Mette Holmen Kleven Rådgiver lønn 78 45 53 51
Sissel Marie Olsen Konsulent lønn 78 45 53 53
Solfrid Bang Konsulent lønn 78 45 54 08
Tore Isaksen Konsulent regnskap 78 45 53 59

Miljø, park og idrett

Amund Heitmann Suhr Naturforvalter 78 45 51 36
Anna Utkilen Ingeniør 414 56 193
Arnt Gustav Isaksen Fagarbeider/ Arbeidsleder idrett 948 02 959
Ivar Erdal Fagarbeider/Arbeidsleder park
Jon-Håvar Haukland Virksomhetsleder Miljø, park og idrett 78 45 51 35 913 42 536
Marie Rushfeldt Spesialkonsulent 78 45 51 34 997 26 275
Per Erik Bjørnstad Avdelingsleder Park og idrett 78 45 52 09 952 20 536

NAV

Allan Zvanut Veileder Sosialtjenesten 55 55 33 33
Ann Karin Johnsen Saksbehandler Sosialtjenesten 55 55 33 33
Grethe Heggeli Saksbehandler Sosialtjenesten 55 55 33 33
Heidi Johansen Saksbehandler Sosialtjenesten 55 55 33 33
John Yngve Sønvisen Introduksjonskoordinator 55 55 33 33
Kari Berg Saksbehandler Sosialtjenesten 55 55 33 33
Kirsti Marie Nilsen Konsulent Sosialtjenesten 55 55 33 33
Marit Ørjebu Saksbehandler Sosialtjenesten 55 55 33 33
Marthe Eide Gulbrandsen Saksbehandler Sosialtjenesten 55 55 33 33
Randi Østgaard Leder NAV 55 55 33 33 957 27 959
Rolf-Helge Ellingsen Miljøterapeut / Prosjekt 55 55 33 33
Toril Evjen Kontormedarbeider Sosialtjenesten 55 55 33 33
Torill Myreng Introduksjonskoordinator 55 55 33 33

Nordlys Legesenter

Øystein Rønbeck Fastlege 78 45 75 45
Arve Øslyngen Fastlege 78 45 75 45
Audhill Strand Johnsen Sykepleier 78 45 75 45
Dina Pettersen Sykepleier 78 45 75 45
Elin Lille Jøraholmen Medisinsk sekretær 78 45 75 45
Joau Chumbo Vikarlege
Lill-Anita Strande Sykepleier 78 45 75 45
May Bente Iversen Helsesekretær 78 45 75 45
Olav Gunnar Ballo Fastlege 78 45 75 45
Svein A Svendsen Fastlege 78 45 75 45
Tom K Johansen Fastlege 78 45 75 45

Norsk Sykepleierforbund Alta

Lena Johnsen Hovedtillitsvalgt 901 99 755

Omsorg

Åse Kolstad Sykepleier 78 45 54 43
Anita Herstad Tangen Avdelingsleder vertshuset 78 45 57 00
Aslaug Murberg Samhandlingskoordinator 78 45 54 36
Barbara Bjerrang Stedfortreder for soneleder 78 45 57 61
Elisabeth Alexandersen Avdelingsleder 78 45 56 50
Heidi N. Mikkelsen Avdelingsleder sone ytre vest 78 43 22 60 784 32 201
Helena Marie Hykkerud Kreftkoordinator 78 45 53 22 915 26 477
Inga Evelyn Gaup Avdelingsleder Ekornsvingen sykehjem 78 44 60 70
Inger Johanne Kristensen Avdelingsleder Botiltak 78 45 54 56 481 37 831
Karin Mikkelsen Prosjektleder undervisningssykehjem 78 45 54 32
Lisa Mathisen Stedfortreder sone øst 78 45 54 47 900 62 642
Mariann Alexandersen Avdelingsleder Kåfjord sykehjem 78 45 77 22
Marie Stavang Virksomhetsleder hjemmetjenester 78 45 54 45 970 63 984
Runar Terje Foslund Leder Alta Frivillige Sentral 78 45 57 10 907 95 420
Siw Anita Sletten Avdelingsleder sone øst 78 45 54 43
Solbjørg Edvardsen Leder Dagsentret for demente 78 45 57 80
Stina Paulsen Avdelingsleder sone vest 78 45 57 64
Trond Bjørnø Leder Helsesenteret sykehjem 78 45 55 01
Vibeke Lillevik Sykepleiekonsulent 78 45 54 41

Oppmålingsavdelingen

Bengt Ove Mauno Landmåler 78 45 50 60
Ellen Helander Konsulent 78 45 51 04
Fred Arne Ulriksen Landmåler 78 45 51 44
Terje Hansen Fagansvarlig oppmåling 78 45 51 48
Trond-Inge Heitmann Virksomhetsleder Oppmåling og byggesak 78 45 51 56 915 67 682

Oppvekst og kulturadministrasjon

Aase-Kristin H. Abrahamsen Rådgiver kultur 78 45 53 82 419 04 276
Gørill Godvik Rådgiver 977 35 260
Geir Kristoffersen Kommunal regneveileder 453 96 947
Janne Charlotte Småvik Skolefaglig rådgiver 414 43 386
Kariann Hætta Rådgiver barnehage 453 96 919
Linda Kristin Suhr Rådgiver barnehage 453 96 997
Nina Sørensen Barnehagefaglig ansvarlig 908 29 695
Ole Johansen Skolefaglig rådgiver 453 96 905
Rikke Raknes Kommunalleder Oppvekst og kultur 922 56 318
Sylvi Bellika Rådgiver kultur 78 45 53 81 918 03 352
Tor Helge Reinsnes Moen Kulturleder 900 81 680
Tove K. Knudsen Skolefagligansvarlig 979 81 727
Trond Einar Persen Rådgiver 924 91 460

Personalavdelingen

Berit Ellen Marie Hætta Personalkonsulent 948 10 157
Gøril Sønvisen Personalkonsulent 78 45 53 31
Hanne Kristine Molberg Personalrådgiver 407 69 920
Irene Lille Rådgiver opplæring 901 12 017
Karin Kristensen Leder personal 908 24 830
Kirsten Brita Toft Rådgiver personal 916 17 169
Linda Pedersen Rådgiver personal 78 45 53 33
Stian Lund Lyngmo Rådgiver Nærværsteamet 406 24 404
Turid M. Bjørnstrøm Konsulent personal 900 71 117
Wenke Nilsen Rådgiver Nærværsteamet 455 11 991

Politikere

Anita Håkegård Pedersen Varaordfører 957 30 064
Monica Nielsen Ordfører 78 45 53 08 900 41 535

Psykiatri- og rustjenesten

Dan Kvalsvik Miljøterapeut 957 74 969
Eli M. Nilsen Miljøterapeut 469 20 995
Elin Josefsen Ruskonsulent 954 47 154
Elisabeth Gundersen Miljøterapeut 926 12 009
Frits Bendiksen Miljøarbeider 453 90 498
Gunn Karin Selnes Larsen Psykiatrisk sykepleier 468 95 478
Gunn Tove Thomassen Boleder Lunden 1B 468 28 514 911 28 494
Jan Kåre Sandberg Boleder Dalebakken 12 950 44 215
Jim Samuelsen Miljøarbeider 930 84 442
Kåre Ringen Miljøarbeider 480 59 404
Kirsten Pettersen Miljøterapeut 453 90 330
Kristin Livesey Vernepleier 970 56 331
Leif Tore Spikkeland Ruskonsulent 992 75 849
Mai Britt Aslaksen Miljøarbeider 455 15 917
Maria Frisk Ellingsen Sykepleier 452 72 575
Marianne Libakken Miljøterapeut 905 33 474
May Brit Solheim Psykiatrisk sykepleier 464 42 237
Roald Joks Miljøterapeut 922 04 142
Sigurd Pedersen Miljøvaktmester 452 41 779
Torstein Dervo Psykiatrisk sykepleier 455 13 085
Turid Pedersen Rådgiver/Avdelingsleder 477 56 864
Unn Hege Hegge Miljøterapeut 480 59 403

Rehabiliteringstjenesten

Eirik Forsberg Hjelpemiddeltekniker 78 45 55 10
Elisabeth Dahl Jensen Kommuneergoterapeut 78 45 54 46
Finn Nørstad Hjelpemiddeltekniker 78 45 55 10
Gunvor Wirkola Karlsson Kommuneergoterapeut 78 45 55 13
Håkon Danielsen Kommunefysioterapeut 78 45 55 15
Hege-Kristin Farstad Kommunefysioterapeut 78 45 55 17
Hilde Helgesen Kommuneergoterapeut 78 45 55 38
Karin Holm Olaussen Kommunefysioterapeut 78 45 55 19
Karin Pedersen Kommuneergoterapeut 78 45 55 11
Karina Haus Steinshylla Frisklivskoordinator 78 45 51 25
Lene Skoglund Servicemedarbeider 78 45 55 10
Linda Berg Kommunefysioterapeut 78 45 55 16
Rebecca Møller Konst. avdelingsleder 78 45 55 14
Ruth Forsberg Kommuneergoterapeut 78 45 55 12
Siv Fiske Turnusfysioterapeut 78 45 55 18

Renholdsseksjonen

Lill Karin Halvorsen Driftsansvarlig renhold 78 45 52 33 918 75 987
Tatiana Mikkelsen Økonomikonsulent 78 45 52 05 416 23 461
Therese Iversen Muotkajærvi Virksomhetsleder renhold 959 63 630

Rådmann

Bengt Fjellheim Kommunalleder drift og utbygging 78 45 52 30 907 23 705
Bjørn-Atle Hansen Rådmann 78 45 53 06 957 65 212
Eli Synnøve Hanssen Beredskapsansvarlig 913 74 631
Grethe Hansen Kommuneadvokat 78 45 54 18
John Helland Kommunalleder Helse og sosial 78 45 56 08 953 05 062
Kari Jørgensen Kommuneadvokat 78 45 53 04 905 48 262
Målfrid Kristoffersen Ass.Rådmann 78 45 53 03 905 25 148
Oddvar Konst Kommunalleder Samfunnsutvikling 78 45 51 32 481 01 562
Per Hindenes Spesialrådgiver 974 74 155
Per Prebensen Spesialrådgiver 78 45 54 09
Stig Ivar Simensen IKT-rådgiver 78 45 53 13 958 36 671
Torbjørn Saggau Holm Kommuneadvokat 78 45 53 10 971 59 250

Servicesenteret

Anne-Karin Myreng Sekretær Eldrerådet og Rådet for likestilling av funksjonshemmede 78 45 52 22
Annie Aslaksen Servicemedarbeider 78 45 51 94
Anveig Krogh Driftsansvarlig lån og tilskudd 78 45 51 90
Beate Monsen Driftsansvarlig post og arkiv 78 45 51 97
Bjørn Conrad Berg Leder for Servicesenteret 78 45 51 66 404 67 227
Charlotte Brekkan Sætrum Driftsansvarlig Politisk Sekretariat 78 45 51 96
Elin Nilsen Servicemedarbeider 78 45 51 78
Gro Anita Parken Servicemedarbeider 78 45 51 57
Jorid Nilsen Servicemedarbeider 78 45 51 99
Karin Bakken Servicemedarbeider 78 45 51 84
Knut Johnny Franck Servicemedarbeider/Webansvarlig 78 45 51 79 958 03 858
Lise Sofie Halvorsen Servicemedarbeider 78 45 51 87
Martin Bosch Servicemedarbeider 78 45 51 80
Mary-Ann Ring Servicemedarbeider 78 45 51 88
Merethe Fagernes Schultz Driftsansvarlig Kundetorg 78 45 51 95
Monica Gjetmundsen Servicemedarbeider 78 45 51 81
Reidun Mathisen Soleng Servicemedarbeider 78 45 51 86
Tove Bang Cetrez Servicemedarbeider 78 45 52 01

Skatt- og innfordring

Eirik Iversen Regnskapskontrollør 78 45 53 42
Eva M. Mikkelsen Konsulent 78 45 53 38
Gro Anita Thomassen Teamleder arbeidsgiverkontroll 78 45 53 76 918 12 295
Heidi Bjerring Konsulent Arbeidsgiverkontroll 78 45 53 56 918 09 635
Karin Helgesen Konst. leder skatt og innfordring 78 45 53 43
Lars Hapalathi Konsulent Eiendomsskatt 78 45 53 68
Linn Hege Møllenes Konsulent eiendomsskatt 902 56 907
May Wenche Jakobsen Konsulent Innfordring kommunale krav 78 45 51 38
Reidun Skoglund Konsulent Innfordring kommunale krav 78 45 53 45
Robert Johansen Konsulent Arbeidsgiverkontroll 78 45 53 47 918 10 194
Solveig Marthinsen Konsulent Innfordring personlig skatt 78 45 53 48

Sykestua

Heidi Magnussen Stedsfortreder for leder, Sykepleier/ Cytostaticabehandler 78 45 54 90
Kristin Haldorsen Sykepleier /Cytostaticabehandler og dialyse 78 45 54 90
Margit Høy Sykepleier / Dialyse 78 45 54 90
Marianne Dahlmo Sykepleier/Cytostaticabehandler 78 45 54 90
Tone Mauseth Avdelingsleder sykestua 78 45 54 90
Tove Mikkelsen Sykepleier / Dialyse 78 45 54 90
Trine Danielsen Sykepleier / Dialyse 78 45 54 90

Tjenesten for IKT

Bjørnar Paulsen Servicemedarbeider IKT 78 45 52 51 45 39 83 22
Brukerstøtte IKT Servicedesk 78 45 53 00
Dag-Gøran Lyder Rådgiver IKT 98 26 90 81
Daniel Medlie IKT-rådgiver 91 81 00 10
Frode Rydningen Seniorkonsulent IKT 78 45 53 14 91 34 19 12
Gorm Tvedt IKT-rådgiver 78 45 53 05 91 35 01 61
Hans Jacob Kåberg Rådgiver IKT 91 81 00 01
Henrik Kristoffersen IKT-lærling 94 79 93 07
Kjell Magne Gabrielsen Leder Tjenesten for IKT 92 63 31 21
Kjetil Bernhard Thomassen Seniorkonsulent IKT 94 13 10 78
Siver Nielsen Østlyngen IKT-lærlilng 90 36 13 85
Thor-Inge Nilsen Rådgiver IKT 99 31 73 02
Vidar Olsen Seniorkonsulent IKT 78 45 51 51 95 83 66 70
Yngve Erland Johansen Rådgiver IKT 90 22 16 33

Ungdommens Hus

Ann Helen Paulsen Konsulent 993 38 586
Eirik Aune Hansen Lydteknikk 414 33 390
Kaja Kristensen Leder 970 03 379
Sofie Bjørnå Ungdomskontakt 48 17 45 08

Utdanningsforbundet Alta

Marit Lundgren Hovedtillitsvalgt 926 95 351

Vertshuset eldresenter

Anita Hansen Assistent 78 45 57 00
Anita Herstad Tangen Avdelingsleder vertshuset 78 45 57 00
Anna Pushkar Johansen Assisstent 78 45 57 00
Annie Helene Johansen Førstesekretær 78 45 57 00
Eva Bjerkeli Fotterapaut 78 45 57 00
Eva Jeanett Ytrehauge Sykepleier
Kim Stian Johansen nattevakt 78 45 57 00
Kirsten Spein nattevakt 78 45 57 00
Laila Thomassen Miljøarbeider 78 45 57 00
Solbjørg Edvardsen Leder Dagsentret for demente 78 45 57 80
Tove Aarstein Nattevakt 78 45 57 00