A A A
Her er det oppdaget en vannlekkasje, som skal utbedres mandag. Veien vil være stengt inntil to timer av gangen. Nødetater og myke trafikanter vil slippe gjennom hele tiden.

Amtmannsnesveien periodevis stengt mandag kveld og natt

Mandag 11. november klokken 21.00 stenger veien på grunn av omfattende gravearbeid. Da vil veien være periodevis stengt frem til arbeidet avsluttes klokken 05.00 tirsdag morgen.

Det er påvist vannlekkasje i et område med vanskelige grunnforhold ved Amtmannsnesveien.

Alta kommune har fått utført en geoteknisk undersøkelse av Multiconsult, som konkluderer med at veien må stenges for trafikk under arbeidet. Arbeidet skal utføres like ved tankene til Cirkle K.

I timene mens gravejobben gjøres vil veien være periodevis helt stengt, inntil to timer av gangen. Nødetater og gående kan passere til enhver tid. Multiconsult anbefaler dette for å ivareta stabiliteten under graving.

I forbindelse med gravejobben vil også vannet på Amtmannsnes stenges og innbyggerne vil være uten vann i samme tidsrom. Når drikkevannet er tilbake anbefaler vi at det kokes frem til kommunen gir beskjed om annet. Sannsynligvis vil svaret på vannprøven foreligge onsdag.

Alta kommune vil sende ut tekstmelding til alle innbyggerne på Amtmannsnes med informasjon om stengingen av både vei og vann.

Skjema