Alta og Finnmark i tall

Lurer du på noe om Alta og Finnmark. Trenger du bakgrunnstall, fakta og statistikker, så finnes mye av dette tilgjenglig på internett. Du finner mange av linkene her.

 

Nedenfor finner du linker til noen nettsteder som innholder mye informasjon, statistikk og annet tallmateriale for Alta kommune, de andre kommunene i Finnmark og for fylket som helhet.

Finnmark fylkeskommunes nettsider
www.finnmark.no

Statisk sentralbyrås nettsider:
http://www.ssb.no/kommunefakta/alta​

Befolkningsoversikt pr. 01.01.18

Alta 20 635
Finnmark 76 149