A A A
Forsidebilde3

Tverrfaglig planlegging i et regionalt perspektiv

Alta kommune inviterer til seminar 11.-12. mars 2019

Erik Lorange, tidligere byplansjef i Kristiansand, professor ved AHO og arkitekt for gjenreisningsplanleggingen i Alta, fyller 100 år 8. mars 2019. I den anledning inviterer Alta kommune til et seminar 11. og 12. mars 2019. Seminaret har fått tittelen Tverrfaglig planlegging i et regionalt perspektiv, og gjennom programmet presenteres og diskuteres aktualiteten av Loranges ideer og planidealer i 2019. Programmet er satt sammen i samarbeid mellom Alta kommune og arkitekt Sigmund Asmervik.

Sentrale temaer er klima, bærekraft og medvirkning, og som keynote speaker kommer Herbert Girardet, medlem av Roma-klubben, en av gründerne til World Future Council, æresmedlem av the Royal institute og British Architects og mottaker av prisen UN Global 500 Award for outstandig environmental achievements.

Under arrangementet vil det være en utstilling i glassgata på UiT. Denne er viet til Loranges illustrasjoner, og et historisk tilbakeblikk på soneplanen for Alta og Altas byutvikling fram til i dag. Utstillingen åpnes på slutten av programmet mandag 11.03, og vil bli stående hele uken.

Foreløpig_Program_201218_.jpg

PDF-versjon av programmet kan lastes ned her.

Målgruppen for arrangementet er planleggere i kommune/fylkeskommune, konsulenter og utbyggere, studenter og politkere. Det er mulig å velge deltakelse både en dag og begge dager. Prisen er kr. 1500 per dag, kr. 2500 for begge dager. Studenter kr. 0.

Deler av programmet handler om Altas utvikling, fra Loranges soneplan og frem til i dag. Kommunen åpner derfor for at interesserte innbyggere kan delta på hele eller deler av programmet til studentpris.

Programmet er tilpasset ankomst/avgangstider for fly, så deltakere som kommer utenbys fra har mulighet til å velge ankomst mandag formiddag og retur tirsdag etter programmets slutt.

Meld deg på her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=VM7E1PRH3K3P 
Frist for påmelding er 01.03.2019. 

Eventuelle spørmål kan rettes til kommuneplanlegger Veslemøy Grindvik på e-post vesgri@alta.kommune.no eller tlf 78 45 51 58.

Skjema