Ny adkomst til legevakt og Finnmarkssykehuset

Alta Helsesenter - Hovedinngang flyttes til forsiden mot Markveien fra mandag 19. juni

Alle henvendelser til kommunal legevakt og Finnmarkssykehuset skal skje gjennom ny inngang på forsiden mot Markveien. Tannklinikken blir ikke berørt.

All adkomst til Alta helsesenter flyttes til hovedinngang på forsiden mot Markveien fra mandag 19. juni. Se kart.

Parkeringsmønsteret endres samtidig. Alle parkeringsplasser på baksiden av helsesenteret blir stengt. Dr. Kvammes vei vil bli stengt når midlertidig vei til Helsebadet er bygget.

Øvre parkeringsområde (ved tannklinikken) er forbeholdt besøkende og har vanlig avgiftsparkering. Plassen er ikke asfaltert, men vil bli det innen få dager. Ved asfaltering vil plassen bli stengt. Område er tilrettelagt for de med parkeringskort for bevegelseshemmede.

Legg spesielt merke til at den nederste parkeringsplassen ved helsesenteret er kun tilrettelagt for de med parkeringskort eller annen tillatelse som er knyttet til registreringsnummeret på bilen. Plassen er spesielt skiltet for det. Her kan ingen andre en de med særlig tillatelse for plassen parkere.

Dersom besøkende ikke finner ledig parkeringsplass ved helsesenteret må man oppsøke annet parkeringstilbud.

Ny adkomst Alta Helsesenter

Større kart

Virksomhet kommunalteknikk