A A A

Aktuelt

siluetter

Nå kan du søke om utdanningsstøtte

Søknadsskjema finner du her

Høsten 2019 kan studenter som starter på følgende utdanninger som gir minimum bachelorgrad, få innvilget utdanningsstøtte. Se retningslinjene for mer informasjon.

Dialogkafe

Hvordan kan kommunen møte innbyggerne på en best mulig måte fra søknad til innvilget tjeneste?