A A A

Aktuelt

Kommuneplanutsnitt

Forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2040

Planutvalget vedtok i møte den 30.01.2019, saksnr. PS PLN 1 /19, at forslag til kommuneplanens arealdel for Alta skulle legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan-og bygningslovens § 11-14. Planforslaget ble bearbeidet i samsvar med planutvalgets vedtak, og lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring 1. mars 2019. Frist for merknader var 12. april 2019. 

Alta+kommune

Bolignotat

Få oversikt over boligpotensialet, og de boligprosjekter som er under planlegging og gjennomføring i Alta kommune

Ingressbilde_konferanse_2_300x200

Konferanse om klimavennlig boligbygging

Alta kommune inviterer:

Avdeling for samfunnsutvikling og Miljøavdelingen i Alta kommune arrangerte en inspirasjonskonferanse om klimavennlig boligplanlegging i kaldt klima.