Aktiv barnehage

Aktiv barnehage

Om Aktiv barnehage
Barn og unge tjenesten i Alta kommune ønsker å bidra til god helse hos barn og unge ved å rette fokus mot kosthold og fysisk aktivitet i barnehagene i et primærforebyggende perspektiv.

I prosjektet Aktiv barnehage har vi som mål at fysisk aktivitet og måltider i barnehagene skal være i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, og at barna har et godt grunnlag for sunne vaner senere i livet.

Prosjektmedarbeider: 
Tonje Emaus
E- post: tonje.emaus@alta.kommune.no
Mobil: 482 58 666

Prosjektleder:
Aina Nordstrand
E- post: aina.nordstrand@alta.kommune.no
Mobil: 453 96 917

Post- og besøksadresse:
Barn og unge tjenesten
Markveien 26, 9510 Alta


Aktuelt
Nyhetsbrev januar 2017