Folkemøte om energi, miljø og klimaplan

Kommunen ønsker innspill til kommunedelplanen for energi, miljø og klima og inviterer derfor Altas borgere til folkemøte på Alta bibliotek. Blant temaer som blir tatt opp er f.eks oljetanker, kollektivtrafikk, byplanlegging og annet som kan bidra til at byen vår reduserer utslipp av klimagasser og kan fungere på en måte som ikke ødelegger naturen forøvrig.

Arrangør: ALTA BIBLIOTEK
: Alta bibliotek
Tid: mandag 20. november 18:00
Politikk
http://www.alta.folkebibl.no/