Forfattersamtale: Bernhard L. Mohr // Marit Bjerkeng

Berhard L. Mohr i samtale med Marit Bjerkeng.

"Hvorfor stemmer russerne på Putin?"

I 2006 flyttet forfatteren til Moskva – en enslig nordmann på en russisk arbeidsplass på en tid da mange ennå anså at en demokratisk utvikling i Russland var både mulig og sannsynlig. Ti år etter drar han tilbake for å møte de gamle kollegene for å få svar på det ene overskyggende spørsmålet: Hvorfor stemmer russerne på Putin? Hvorfor fortsetter de å støtte opp under et for vestlige øyne stadig mer undertrykkende regime?

Bernhard L. Mohr er i dag forlagsredaktør i Cappelen Damm, han har jobbet som journalist med publikasjoner i E24.no, VG, Morgenbladet, Aftenposten med flere.

Marit Bjerkeng er ekspert på russisk litteratur, russiske forfattere og oversettelse fra russisk til norsk. Hun har selv oversatt en rekke russiske forfattere, som Ljudmila Ulitskaja , Isaak Babel og Mikhail Sjisjkin. Marit arbeider med formidling av russisk litteratur og kultur, og er særlig interessert i ny russisk litteratur.

Marit er blitt pensjonist, men har fremdeles mange jern i ilden. Før var hun dosent i russisk ved det som het Høgskolen i Finnmark, deretter UiT – Norges arktiske universitet, i Alta.

Arrangementet er gratis.
Enkle bevertning.
Velkommen!

Arrangør: ALTA BIBLIOTEK,
: Alta bibliotek
Tid: torsdag 30. november 18:00
Kultur
http://www.alta.folkebibl.no/