Helsekafè

Hvorfor har jeg vondt?
– ulike faktorer som påvirker smerteopplevelsen
Håkon Danielsen, fysioterapeut

Arrangør: FRISKLIVSSENTRALEN I ALTA
: Hjerterom, Løkkeveien 9
Tid: fredag 8. desember 10:00
https://www.facebook.com/frisklivssentrale...