Helsekafè

Forebygging og mestring av stress
Hege Tårnes fra NAV arbeidslivssenter

Arrangør: FRISKLIVSSENTRALEN I ALTA
: Hjerterom, Løkkeveien 9
Tid: fredag 17. november 10:00
https://www.facebook.com/frisklivssentrale...