Temabilde naturforvaltningElgfamilie

Elg i boligfelt

Hvordan lese elgens kroppssignaler.

Busshus%26nbsp%3BKaiskuru

Busstestere i Alta

Gode argumenter for å ta bussen til dit man skal i Alta - og for å la være.

Altafjorden

Miljøundersøkelse i Altafjorden 2017

Alta kommune har i 2017 fått gjennomført miljøundersøkelse i Altafjorden. Undersøkelsen inngår i kommunens overvåkning av dypområdene i fjorden. 

rein

Reinsdyr i Alta

Reindriftsutøverne i Alta kommune ønsker dialog med befolkningen i Alta.

Bilde+av+en+gammel+bok

Lovverk, forskrifter og retningslinjer for motorferdsel i utmark

Her kan du lese hvilke lover, forskrifter og retningslinjer som gjelder for motorferdsel i utmark. Se også Fylkesmannen i Finnmark sitt presedensarkiv.