Temabilde innbyggerrettigheterinformasjon

Overformynderiet

Overformynderiet har kontor på Alta rådhus.
regnbue prikker

Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - for mangfold og likeverd

Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - for mangfold og likeverd” er nå sendt ut på høring.