Temabilde motorferdsel i utmarksnescooter

Revidering av scooterløypenett

Alta kommunes søknad om endringer i løypenettet for snøskuter er til behandling hos fylkesmannen. Kommunen regner med svar på vår søknad i høst, og at endringene gjennomføres denne sesongen.

Bilde av en blyant på papir

Søke om dispensasjon?

I stedet for å søke på papir kan du søke på nett. Her har du mulighet for å legge inn opplysninger om navn, formål mv, i tillegg tegne inn strekningen du ønsker å kjøre etter på kart.
atv

Barmarksløyper i kommunen

Porsanger kommune har vedtatt ny forskrift om bruk av motorkjøretøy langs sine barmarksløyper, som innebærer at det kun er tillatt å bruke kjøretøy med egenvekt mindre enn 500 kg på disse. Dette innebærer at de som kommer fra Alta kommune og skal til Stabbursdalsvannene, ikke kan bruke kjøretøy tyngre enn 500 kg.

Bilde av jerveunge

Snøskuter under lisensjakt på jerv

Bruk av snøskuter for frakt av åte kan tillates. Bruk av snøskuter for transport av jegere er ikke tillatt.
Bilde av firhjuling

Bruk av motorkjøretøy under trening av hundespann

Trening av hundespann på sommerføre kan berøres av motorferdselloven.