Temabilde omsorg, trygd og sosiale tjenester 

Valg-urne

KOMMUNESTYREVALGET 2015

Godkjente valglister

Følgende valglister er godkjent i Alta

Valg

VALG

Rekruttering av stemmestyremedlemmer

13. og 14. september 2015 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. I den anledning trenger vi personell til å jobbe på forhåndstemmemottakene og i valglokalene på valgdagen. 

Valg-urne

Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 til ettersyn

Det følger av valgloven § 6-6 (1) at valgstyret skal legge ut listeforslagene til ettersyn etter hvert som de kommer inn.

Valgstyret skal ha møte 27. mai 2015 for endelig godkjenning av de innkomne lister.
 

Valg-i-Alta-ingress-100

Kommunestyrevalget 2011

Her finner du alle resultater i forbindelse med kommunestyrevalget 2011. Kommunestyrerepresentanter og vararepresentanter, partifordeling, personstemmer og slengere med mer.