Temabilde vei og veitrafikkAUSK1

Vil du ha gratis buss i Alta?

Vi er på jakt etter testpersoner som vil prøve busstilbudet i Alta gratis i en måned.

broyting

Hold snuplasser og vendehammere fri for kjøretøy og gjenstander

God fremkommelighet gir grunnlag for godt vintervedlikehold

Brøytemannskapene møter noen hindringer som kan volde skade på eget utstyr og andres gjenstander. Ha dette i tankene når kjøretøy plasseres i veibanen. Snuplasser og vendehammere skal ikke benyttes til parkering.

Trafikksikker%26nbsp%3Bkommune%26nbsp%3B

Alta godkjent som trafikksikker kommune

Overrekkelse ved Trygg Trafikk.

Hjertesone+Elvebakken

Elvebakken skole har fått hjertesone

Nå blir det tryggere for gående og syklende ved skolen.

Kaiskuru NMS

Hjertesone etablert ved Kaiskuru Nærmiljøsenter

Nytt kjøremønster og nye parkeringsforhold er forandringen.