Temabilde vei og veitrafikkBru

Rognskog bru er renovert

Rognskog bru i Tverrelvdalen har vært en "flaskehals" for transporten i området i flere år. Det er derfor svært positivt at brua nå kan oppskrives til 32 tonn.

informasjon

Ny adkomst til legevakt og Finnmarkssykehuset

Alta Helsesenter - Hovedinngang flyttes til forsiden mot Markveien fra mandag 19. juni

Alle henvendelser til kommunal legevakt og Finnmarkssykehuset skal skje gjennom ny inngang på forsiden mot Markveien. Tannklinikken blir ikke berørt.

gang-og-sykkelvei

Strøing langs gang- og sykkelveier

Det kommer jevnlig opp spørsmål angående strøing av gang- og sykkelveier, og om det er mulig å strø bare halve gang- og sykkelveien.

buss

Gledelig statistikk for bussbruken i Alta

Nesten 70 % økning i totalbruken av buss.