Temabilde skolemiljøGutt%26nbsp%3Bsom%26nbsp%3Bser%26nbsp%3B

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken i Alta har fått egen hjemmeside. Her kan alle lærere, elever og foreldre få innblikk i hva som tilbys i den kulturelle skolesekken i Alta kommune.
Miljølære

Helse, inneklima og miljø

Mål temperatur, karbondioksyd og støv i klasserommet på miljølære.no.