Temabilde avfallshåndtering







Ryddelag

Lag og foreninger - Innkall til ryddedugnad i deres nærområder.

Det er snart tid for årets største vårdugnad. Alta kommune og Kåfjord Bygdelag inviterer flere lag og foreninger til å delta på årets Rusken-aksjon 3. juni 2015.

oljetank-ingressbilde

Har du en nedgravd oljetank?

I Alta kommune skal alle nedgravde oljetanker kontrolleres. Hvis det oppstår lekkasje er du som tankeier ansvarlig, og kan få redusert forsikringsoppgjør. Hvis tanken ikke er i bruk skal den tømmes for olje, graves opp og leveres til godkjent mottak.

IMG_0014ingress

Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall

Med formål å forhindre forurensning og helseproblemer har Alta kommune et generelt forbud mot åpen brenning og brenning av avfall. Forbudet er fastsatt i kommunens egen forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner fra 2007.

Renseanlegg Bossekopfjæra

Alta vest Renseanlegg

Alta kommune har bygd nytt renseanlegg for å betjene avløpet fra vestre del av Alta by. Anlegget renser nå avløp fra sentrum, Midtbakken, Skaialuft og Bossekop.
Tollevika, Apanes og Gakori kobles inn når graving av nye ledninger står ferdig medio juni 2016.

Septikbil

Mobil avvanning ved tømming av septiktanker fra 2012

VEFAS Retur AS er ny slamentreprenør for Alta kommune. Fra i år skal septik avvannes på stedet.