Temabilde jordbruk og skogbruk


 

 

 

 

Jordmassedeponi

Nytt jordmassedeponi på Holmen

Alta kommune har i samarbeid med FeFo fått utarbeidet et nytt jordmassedeponi på Holmen i Raipas.

Kyr_1386x924

Søknadsfrister, erstatningsordninger, seminar høsten 2017

Info fra landbrukskontoret

Landbrukskontoret minner om ulike søknadsfrister, tilskudds-og erstatningsordninger som kan søkes på, og seminar som kommer høsten 2017.

Lauvskog

Sterke angrep av lauvmakk

Det meldes om sterke angrep av lauvmakk (fjellbjørkemåler og liten høstmåler). Det synes spesielt godt i et parti over Sarves, men også andre høyereliggende strøk er angrepet. 

rein

Reinsdyr i Alta

Reindriftsutøverne i Alta kommune ønsker dialog med befolkningen i Alta.

Landbruk

Arktisk landbruk, 365 dager på 5 minutter

Her er en film om landbruket i Finnmark, nærmere bestemt i Alta, Finnmarks største jordbrukskommune på 70 grader nord.