Temabilde eiendom og tomtersjef i eget liv

"Sjef i eget liv" - økonomistyring på vei til egen bolig

Veien til egen bolig er lang. Mange sliter med å komme inn i boligmarkedet. "Sjef i eget liv" er en simulator som viser hvordan du kan styre økonomien på veien til egen bolig.

informasjon

Ansiennitetsregister for kommunale boligtomter fjernes

Revidering av retningslinjene skal effektivisere saksbehandlingen for tildeling av kommunale boligtomter, samt gi en større likebehandling av de som søker på tomtene.

Eiendom+vinter

Eiendomsinformasjon Alta kommune

Hvordan du går fram for å finne informasjon om eiendommer i kommunen?
unikt%26nbsp%3Bhus

Skatt på boliger/våningshus som brukes til fritidsformål

I forbindelse med at skattedirektoratet har sendt ut brev om boligareal/boligbeskatting har Alta kommune mottatt en rekke henvendelser fra publikum som av skattemessige grunner ønsker bruksendring av sine eldre boliger/våningshus i vår kommune. Bruksendringen ønskes til fritidsformål.
husnummer

Flere boliger i Alta kommune mangler husnummer.

Dette gjelder spesielt boliger i distriktene.