A A A

Nyhetsarkiv

Ingressbilde_300x287
2019-07-05
FORNYET OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR A9, AMFI ALTA SENTRUM

Planutvalget vedtok i møte den 26.06.2019 at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for A9, Alta sentrum med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, § 12-11.

 

2019-07-03
Driftsmelding - Alta kommune har skiftet sak- og arkivsystem

Alta kommune har skiftet sak- og arkivsystem og varsler at dette kan medføre lengre saksbehandlingstid nå i ferieavviklingen.

skogheim
2019-06-26
Skogheim boligområde - Trekning er foretatt

Alta kommune foretok idag trekningen av boligtomtene på Skogheim boligområde (Bangjordet). Trekningen ble foretatt av leder for servicesenteret Bjørn Conrad Berg, kommuneadvokat Grethe Hansen og saksbehandler Merethe F. Schultz.

politiråd
2019-06-26
Samarbeidsavtale om Politiråd

Tirsdag 25 juni ble det undertegnet samarbeidsavtale om Politiråd.

Foto: Freddy Ludvik Larsen
2019-06-24
Borealis vinterfestival 2020

Åpningsshow torsdag 5 mars. Festivalen varer til 15.mars.

barnehender
2019-06-21
Nyhetsbrev OU-prosess, 2015 - 2020

Helse- og sosialtjenesten har igangsatt et stort omstillingsprosjekt der hovedmålet er å utrede og planlegge implementering av en ny og fremtidsrettet organisering av tjenesten, slik at vi kan tilby gode og effektive helse- og omsorgstjenester med høy kvalitet til våre innbyggere

 

IMG_3041
2019-06-20
Vedtatt plan - Kommunedelplan for boligpolitikk

Kommunestyret vedtok i møtet 18.06.19, sak PS 42/19, en ny kommunedelplan for boligpolitikk i Alta.

Alta kultursal
2019-06-19
Alta Kultursal leter etter frivillige

Alta Kultursal ønsker frivillige til et nytt program som skal sørge for at forestillinger som kommer til Alta blir enda bedre mottatt! 

Erna+Solberg+p%C3%A5+Sandfallet+ungdomss
2019-06-18
Statsminister Erna Solberg besøkte Sandfallet ungdomsskole

Statsministeren var på offisielt besøk i Alta og besøkte skolen for å høre om hvordan de jobber med å heve de faglige resultatene, og hvordan de jobber med realfag

titopper
2019-06-17
Alta 10-toppers

God Alta 10-toppers sommer!

veinavn
2019-06-11
Forslag på kvenske navn til Kviby og Leirbotnvannet


Det reises herved navnesak på de kvenske navnene på bygda Kviby og det nærliggende vannet Leirbotnvann.

Kunnskapsministeren+i+realfagsdialog
2019-06-04
Realfagutstilling

Barnehagene i Alta har jobbet målrettet med realfag som tema dette året. I den forbindelse vil vi lage en utstilling hvor barnehagene får vist frem hva det har jobbet med. 

Utstillingen åpnes med en markering 6. juni 2019 kl 1200 på Alta Rådhus. 

2019-06-04
Valglister til kommunestyrevalget 2019 - offentlig ettersyn

Valgstyret i Alta har godkjent følgende innkomne lister til kommunestyrevalget 2019

oppdrett
2019-05-28
Ringvirkningsanalyse for havbruksnæringen i Vest-Finnmark

Alta kommune og Vest-Finnmark Regionråd har gjennomført en ringvirkningsanalyse av havbruksnæringen, som synliggjør ringvirkningene for lokalsamfunnet næringen gir.

Skjema