Nyhetsarkiv

forbudt
2018-06-12
Skilting av vendehammere og snuplasser

Alta kommune jobber i disse dager med skilting av vendehammere/snuplasser samt vedlikehold/utskifting av gamle skilt.

Scott+sub+aktiv
2018-06-07
Miljørebus for barn - med vanvittig premie

Lørdag 9 juni på Alta bibliotek - kl 11-15.

hva_er_viktig_buttons
2018-06-06
Dialogmøte Habilitering og rehabilitering

Helse og sosialtjenesten er i gang med å utarbeide en plan for habilitering og rehabilitering. Planen skal gi en oversikt over hovedutfordringene, samt synliggjøre langsiktige og kortsiktige strategier for å møte disse. I dette arbeidet er samarbeid og dialog med brukerorganisasjoner, brukerrepresentanter og politiske brukerråd av vesentig betydning.

Hus med penger
2018-05-29
Kommunale eiendoms gebyrer termin 2/2018

Alta kommune foretar nå utsending av faktura for kommunale eiendoms gebyrer termin 2/2018.

Hjertesone
2018-05-23
Barna oppfordrer voksne - bilfri skolevei

Ved Elvebakken skole minnes foreldre og andre på at området er Hjertesone

Ordføreren
2018-05-16
Folkemøte om Arctic race of Norway 2018!

Du inviteres til å møte representanter fra Arctic Race of Norway på Scandic Hotell Alta.

Tirsdag 29.05.18 klokken 18:00- 20:00.

Info
2018-05-16
Resultater fra folkeavstemning 14. mai - Endelig resultat

Det har vært folkeavstemning om sammenslåing av Finnmark og Troms fylker. Forhåndsstemmingen startet mandag 7. mai og valgdagen var mandag 14. mai. Fylkeskommunen har holdt pressekonferanse i dag klokken 09:00.

vegarbeid
2018-05-15
Deler av Bossekopveien stengt for gjennomkjøring

Bossekopveien mellom kryss Kirkebakken og kryss Tollevikveien stenges for gjennomkjøring i perioden 22. mai til 10. august grunnet arbeid på vei. Deler av muren og fortau flyttes og veibanen skal gjøres bredere. Kjøring til eiendommene vil være tillatt.

Info
2018-05-11
Beredskapssituasjonen knyttet til ambulanseflyene i Finnmark

Svikt i beredskaps-kjeden har konsekvenser også for kommunene.

Hus med penger
2018-05-09
Til deg som har eiendom i Alta kommune

Alta kommune vedtok i 2008, med virkning fra 1.januar 2009 å eiendomsbeskatte alle typer eiendommer i hele komunen. Eiendommene skal derfor omtakseres etter eiendomsskattelovens § 3a (faste eiendommer i hele kommunen) og § 8A-3 (taksering hvert tiende år) med virkning fra 1.januar 2019.

gymsal
2018-05-02
Treningstimer 2018/2019 - søknadsfrist 15. mai

Organisasjoner og andre som har behov for treningstimer i kommunens anlegg kan søke om dette. Søknadsfrist 15. mai.

Valg
2018-04-30
7. mai starter folkeavstemninga!

7. mai vil finnmarkinger få si sin mening om sammenslåinga av Finnmark og Troms. Da kan du enten stemme på nett eller på papir i din kommunes lokaler. Les mer om hvordan du kan stemme

Websquat
2018-04-26
Kom i form på 7 uker

Her kan du bli gjennomtrent før sommerferien er over oss.

Jordmassedeponi
2018-04-24
Nytt jordmassedeponi på Holmen

Alta kommune har i samarbeid med FeFo fått utarbeidet et nytt jordmassedeponi på Holmen i Raipas.