Nyhetsarkiv

kommunalt foreldreutvalg
2017-12-07
Kommunalt foreldreutvalg

7. desember ble det opprettet kommunalt foreldreutvalg i Alta. 

Prisutdeling
2017-12-06
Kulturprisen, Ildsjelprisen og Kulturstipend 2017

Tirsdag kveld var det prisutdeling og flott feiring av årets vinnere med Hovedutvalg for oppvekst og kultur og inviterte gjester. 

Ordfører med skiferklokke
2017-12-06
Finland er blitt 100 år i dag

Finland ble en selvstendig stat den 6. desember 1917, og markerer i dag sitt 100-årsjubileum.

Skil%C3%B8ype+Sarves
2017-12-05
Skiløyper i Alta

Tirsdag er BUL løypa preparert

informasjon
2017-12-04
Budsjett 2018 og Økonomiplan med handlingsdel 2018-2021

Formannskapets innstilling til Budsjett 2018 og Økonomiplan med handlingsdel 2018-2021 vil ligge til offentlig ettersyn frem til kommunestyret behandler saken den 19.12.2017.

Julespreklogo
2017-12-01
Julesprek turer klare til besøk

Små adventsturer i nabolaget.

Alta brannstasjon
2017-11-24
Vedtatt reguleringsplan - Detaljregulering for Alta brannstasjon

Kommunestyret har i møte den 20.11.17 vedtatt reguleringsplan (detaljregulering) for Alta brannstasjon.

Detaljregulering for Thomasbakkveien
2017-11-24
Vedtatt reguleringsplan - Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9

Kommunestyret har i møte den 20.11.17 vedtatt reguleringsplan (detaljregulering) for Thomasbakkveien 5 og 9.

Ingressbilde
2017-11-24
Vedtatt reguleringsplan - Vei til Bia

Kommunestyret har vedtatt plan for vei til Bia

Vielse
2017-11-23
Kommunal vigsel

Ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler overføres til kommunene fra 1. januar 2018.

Gode+venner
2017-11-23
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Alta kommune er godkjent som søker til midler som skal forebygge barnefattigdom. Kort fortalt handler det om at vi i Norge og i Alta har mange familier som faktisk har veldig dårlig råd. Mange barn og unge får dermed ikke delta i aktiviteter og gjøremål de fleste ser på som en selvfølge. Søknadsfrist 8. desember!

gymsal
2017-11-23
Treningstimer og utleie lokaler / anlegg

Her finner du en oversikt over treningstimer i haller og gymsaler. Du finner også oversikt over grendehus og Alta kultursal. 

Bilde_300x169
2017-11-22
Langnes næringsområde - vedtatt områdeplan

Kommunestyret har vedtatt plan for etablering av nytt næringsområde på Langnes

baby
2017-11-06
Orientering om reduksjon i tjenestetilbudet ved Alta helsestasjon

Bemanningssituasjonen ved Alta helsestasjon har på grunn av vakanse over lengre tid, vært redusert med to hele stillingsressurser. Som følge av dette ser vi oss nødt til å ta ned tjenestetilbudet til barn i alderen 0-5 år tilsvarende.