Temabilde helsetjenester


 

hjerte

Psykososialt kriseteam i Alta kommune

Å oppleve en krisesituasjon er en sterk og smertefull hendelse som trolig vil prege livene til involverte i mer eller mindre grad. 

legevaktnummer

Påminnelse

Nytt nasjonalt legevaktsnummer fra 1.september 2015

Samme telefonnummer til legevakten i hele landet.Fra 1. september ble det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg. 

 

pasientombudet

Pasient- og brukerombudet i Finnmark

Pasient- og brukerombudet (POBO) skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettsikkerhet overfor helse- og omsorgstjenesten og for å bedre kvaliteten på tjenestetilbudene.
informasjon

Nytt lovverk fra 1. januar 2012

Ny lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester er nå iverksatt
Mine+vaksiner_100x75

Publikumstjeneste om vaksiner

Under www.helsenorge.no/selvbetjenening finner du samlet tilgang til flere elektronisk tjenester.